Rechtbank vernietigt € 45.000 aan vergrijpboetes vanwege pleitbaar standpunt

Uit een boekenonderzoek is gebleken dat belanghebbende – exploitant van een pluimveeverwerkingsbedrijf – ten onrechte als inhoudingsplichtige de afdrachtvermindering onderwijs heeft geclaimd. De inspecteur heeft naheffingsaanslagen loonheffingen over de tijdvakken 2008 tot en met 2010 en vergrijpboetes over de jaren 2009 en 2010 opgelegd, omdat belanghebbende niet enkel mocht vertrouwen op de informatie van een …

Lees meer

100 uur taakstraf voor medeplichtigheid aan onjuist ingediende aangifte omzetbelasting waarbij groot bedrag werd teruggevraagd

Aan verdachte is tenlastegelegd dat hij – als medeplichtige – opzettelijk een aangifte omzetbelasting over het tijdvak 18 juni 2014 tot en met 30 juni onjuist heeft ingediend. Het Hof acht – anders dan de politierechter in eerste aanleg – bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan medeplichtigheid aan het bewust doen van een …

Lees meer

1 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor accountant die op verhullende wijze onjuiste aangiften omzetbelasting indiende

Aan verdachte, voormalig accountant, wordt tenlastegelegd dat hij opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting heeft ingediend voor verschillende VOF’s. De verdediging heeft in hoger beroep facturen in het geding gebracht en gesteld dat aan de hand hiervan vastgesteld kan worden dat de aangiften omzetbelasting juist zijn ingediend. Het Hof overweegt ten aanzien van deze facturen dat deze …

Lees meer

30 maanden gevangenisstraf voor grootschalige PGB-fraude en belastingfraude

Aan verdachte wordt onder meer tenlastegelegd dat hij een ambtenaar van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft omgekocht, belastingfraude heeft gepleegd door opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting in te dienen en fraude heeft gepleegd met het PGB-systeem. Verdachte drijft sinds 8 november 2004 een eenmanszaak onder verschillende handelsnamen. Verdachte diende tot het laatste kwartaal van 2009 …

Lees meer

Hof: overdracht schuldvordering vond plaats binnen de fiscale eenheid en belanghebbende kon redelijkerwijs niet menen dat deze tot haar bedrijfsvermogen behoorde, boetes blijven in stand

Aan belanghebbende zijn verschillende naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd alsook boetes van in totaal € 2.309 ter zake van de niet tijdige voldoening van omzetbelasting. Belanghebbende maakte tot 2007 met H BV onderdeel uit van een fiscale eenheid. Belanghebbende heeft toen, als onderdeel van die fiscale eenheid, een lening verstrekt aan K. H BV heeft destijds facturen …

Lees meer

Ondanks jarenlang accepteren van andere goederencode blijft boeking achteraf in stand

Eiseres heeft als douane‑expediteur op eigen naam en voor eigen rekening aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van pinda bevattende producten. De inspecteur heeft aan eiseres twee UTB’s opgelegd voor douanerechten op landbouwproducten. Eiseres bestrijdt de rechtmatigheid van deze boeking achteraf omdat de inspecteur op grond van artikel 220, tweede lid, aanhef …

Lees meer

Rechtbank houdt man en vrouw beiden strafrechtelijk aansprakelijk voor onjuist ingediende aangiften door (ondeskundige) vrouw

Verdachte en zijn vrouw worden ervan verdacht opzettelijk onjuiste aangiften omzet- en inkomstenbelasting te hebben ingediend.   De verdediging stelt primair dat het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk moet worden verklaard, nu er conform de Richtlijnen AAFD geen recht bestond om verdachte strafrechtelijk te vervolgen. De Rechtbank is van oordeel dat op juiste gronden en overeenkomstig …

Lees meer

Boetes voor thuiszorginstelling die ‘freelance-contracten’ afsloot met personen die aanvankelijk op loonlijst stonden

Belanghebbende exploiteert een thuiszorginstelling in de vorm van een eenmanszaak. Aan mensen met een zorgbehoefte wordt hulp geboden bij het aanvragen van zorg en het verkrijgen van een persoonsgebonden budget. Vervolgens wordt de volgens het zorgplan benodigde zorg door een van de aangewezen medewerkers van belanghebbende geleverd. Belanghebbende maakt gebruik van medewerkers die op de …

Lees meer