Taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf voor accountant die opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting indiende

Aan verdachte, accountant/administratieconsulent, is tenlastegelegd dat zij – meermaals – opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting heeft gedaan. Voor zover de raadsvrouw heeft bedoeld dat verdachte gebruik heeft willen maken van de inkeerregeling door tijdig suppletieaangiften in te dienen, overweegt het Hof dat uit het dossier is gebleken dat de suppletieaangiften op 4 juni 2013 bij de …

Meer lezen

Onzorgvuldig handelen van ontvanger leidt tot vernietiging van verzuimboetes

De inspecteur heeft aan belanghebbende aanslagen omzetbelasting en loonheffingen opgelegd. Ook heeft de inspecteur verzuimboetes opgelegd, omdat belanghebbende de verschuldigde bedragen aan omzetbelasting en loonheffingen niet (tijdig) heeft betaald. In geschil is of de inspecteur terecht verzuimboetes heeft opgelegd vanwege het niet (tijdig) betalen van de omzetbelasting en loonheffingen. Daarbij is met name van belang …

Meer lezen

Hof acht boete van 100% in beginsel passend en geboden voor het gebruik van afroommodule

Belanghebbende exploiteert een oriëntaals restaurant en maakt gebruik van het Yitong kassasysteem, waarmee via een speciaal programma op een USB-stick omzet kan worden verwijderd uit het kassasysteem. Op basis daarvan heeft de inspecteur (navorderings)aanslagen inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet opgelegd over de jaren 2011 en 2012. Eveneens heeft de inspecteur vergrijpboetes opgelegd van 100%. Het …

Meer lezen

Inspecteur moet uiterste betaaldatum motorrijtuigenbelasting kenbaar maken aan een belastingplichtige

Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting opgelegd met een verzuimboete van € 158. De Rechtbank heeft in eerste aanleg de verzuimboete vernietigd, nu de inspecteur niet aannemelijk heeft kunnen maken dat aan belanghebbende een zogenoemde ‘rekening motorrijtuigenbelasting’ was verzonden. De inspecteur heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld. In hoger beroep is …

Meer lezen

Hoge Raad laat uitspraak van het Hof in stand: inspecteur voldoet aan bewijslast niet-preferentiële oorsprong

Belanghebbende voerde silicium in uit Taiwan onder aldaar verkregen oorsprongcertificaten. De inspecteur betwiste de oorsprong en stelde dat er sprake was van niet-preferentiële Chinese oorsprong, en het silicium via Taiwan ongewijzigd is doorgevoerd naar Europa. Op de invoer van silicium uit China gold een antidumpingrecht en de inspecteur ging over tot naheffing. In geschil is …

Meer lezen

Berisping notaris en kandidaat-notaris voor het niet nakomen van de WWFT-verplichtingen

In de media verschenen berichten over onthullingen in de Panama Papers dat een kantoor met advocaten en notarissen had meegewerkt aan dubieuze financiële constructies van cliënten. Naar aanleiding hiervan heeft de notaris, die op dat moment bestuursvoorzitter van het kantoor was, direct contact gezocht met het BFT en gevraagd om onderzoek te verrichten binnen de …

Meer lezen

Accountant onvoldoende vakbekwaam voor het uitvoeren van de opdracht

Klaagster is belangenbehartiger van gezamenlijke obligatiehouders. Zij is opgericht in verband met een belegging van een besloten vennootschap [BV1] in Duits vastgoed. Ten behoeve van die belegging heeft [BV1] in totaal voor een bedrag van € 2.190.000 aan obligaties uitgegeven. Betrokkene heeft een prognoseverklaring afgegeven bij een cijfermatige toekomstprojectie in de nog door [BV1] uit …

Meer lezen