2,5 jaar celstraf voor verdachte die Belastingdienst heeft opgelicht door ten onrechte en op grote schaal kinderopvangtoeslagen aan te vragen

Aan verdachte is (onder meer) tenlastegelegd dat zij (op grote schaal) de Belastingdienst heeft opgelicht door voor haarzelf en anderen kinderopvangtoeslag aan te vragen en te ontvangen, terwijl zij daar geen recht op hadden. Het Hof acht bewezen dat verdachte de Belastingdienst voor € 542.000 heeft opgelicht door ten onrechte bedragen aan kinderopvangtoeslag te claimen. …

Lees meer

12 maanden celstraf voor belastingadviseur die eigen aangiften opzettelijk onjuist indiende

Aan verdachte, een belastingadviseur, is (onder meer) tenlastegelegd dat hij (als feitelijk leidinggever) belastingfraude heeft gepleegd door opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting en loonheffingen in te dienen. De verdediging heeft naar voren gebracht dat het nadeel voor de Belastingdienst inmiddels ongedaan is gemaakt. Verdachte is bovendien door de Belastingdienst 5 jaar geweigerd als gemachtigde, hetgeen tot …

Lees meer

Inspecteur maakt niet aannemelijk dat onredelijke vertraging die tot matiging boete leidde aan belanghebbende moet worden toegerekend

Aan belanghebbende is een navorderingsaanslag inkomstenbelasting over het jaar 2007 opgelegd met een vergrijpboete van € 33.874. Voorts is over het jaar 2008 een navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd met een vergrijpboete van € 7.434. In geschil is onder meer of de vergrijpboetes terecht en tot het juiste bedrag zijn opgelegd. Belanghebbende handelt in vlees en heeft …

Lees meer

Fiscale eenheid komt geen beroep op pleitbaar standpunt toe; verzuimboete blijft in stand

Aan de fiscale eenheid A BV en B BV is een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd van € 572.527 en een verzuimboete van € 10.127. Belanghebbende exploiteert een woon-zorgcomplex. Dit complex bevat seniorenwoningen, commerciële ruimten en een parkeergarage. Aan de voorzijde van het complex is een parkeerplaats aangelegd met 88 plaatsen. Belanghebbende heeft 83% van de parkeerplaatsen …

Lees meer

Geen herziening ter zake van niet in aftrek gebrachte voorbelasting

Belanghebbende heeft in 2006 tien percelen grond gekocht. De verkopende wederpartij heeft naast de aankoopprijs eveneens een bedrag van € 79.831,93 aan verschuldigde omzetbelasting in rekening gebracht. Belanghebbende heeft deze omzetbelasting echter nooit op de aangifte omzetbelasting in aftrek gebracht. Op 8 februari 2013 heeft de wederpartij drie percelen grond teruggekocht van belanghebbende. Laatstgenoemde heeft de …

Lees meer

Wetsvoorstellen vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst en Btw-constructies met (on)roerende zaken ingetrokken

De Minister-President heeft aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij brief van 1 november 2017 te kennen gegeven dat enkele wetsvoorstellen zullen worden ingetrokken. Ten aanzien van verschillende terreinen is beslist dat wetsvoorstellen zullen worden ingetrokken, te weten: op het terrein van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën, Sociale Zaken …

Lees meer

BTW-voorstellen over maatregelen voor e-commerce

Op 7 november komt de De Raad Economische en Financiële Zaken (hierna: Ecofin) bijeen voor overleg over door de Europese Commissie voorgestelde maatregelen op het gebied van modernisering en vereenvoudiging van de btw voor grensoverschrijdende e-commerce en de aanpak van concurrentienadelen voor EU-leveranciers. De verschillende nationale btw-stelsels vormen immers een belemmering voor ondernemers die zich …

Lees meer

Zekerheidsstelling van € 500.000 voor btw-registratie niet in strijd met EU-recht

Aangezien de in Slowakije gevestigde BB-Construct een omzet van ten minste € 49.970 had behaald, was zij onder Slowaaks recht verplicht een aanvraag tot btw-registratie in te dienen. Op basis van de betreffende Slowaakse Btw-wet diende ter zake van deze registratie door BB-Construct echter een zekerheid te worden gesteld gedurende twaalf maanden. Deze zekerheid betrof …

Lees meer

Internationaalrechtelijke regelgeving staat niet in de weg aan opleggen boete na wijziging wetgeving inzake de inkeerregeling

Belanghebbende heeft op 29 december 2014 alsnog vrijwillig opgave gedaan van zijn buitenlandse vermogen over de jaren 2003 tot en met 2013. In geschil is of de boetes over de tijdvakken tot 30 juni 2009 terecht zijn opgelegd. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat geen vergrijpboetes over deze tijdvakken kunnen worden opgelegd nu dit …

Lees meer