Blog: Is de accijnsschuld wegens het voorhanden hebben van onveraccijnsde accijnsgoederen een risicoaansprakelijkheid?

Er verschijnt regelmatig jurisprudentie over de vraag wie in welke gevallen aansprakelijk is voor de accijnsschuld wanneer goederen ten onrechte niet in de accijnsheffing zijn betrokken. Unierecht en nationaal recht Na de nieuwe Accijnsrichtlijn 2008 (van 16 december 2008, 2008/118/EG) heeft de Nederlandse wetgever de Wet op de Accijns (hierna: WA) dienovereenkomstig aangepast. In artikel …

Meer lezen

Registeraccountant heeft op steekhoudende wijze verwijten weerlegd; klachten ongegrond

Volgens klaagster, de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie, heeft betrokkene ten onrechte goedkeurende controleverklaringen afgegeven bij de jaarrekening 2012 van [BV 1] en [BV 2]. Betrokkene zou daarmee hebben meegewerkt de betaalde koopprijs van de aandelen [BV1] een “schijn van redelijkheid” te geven. Daarnaast wordt betrokkene verweten te hebben nagelaten de aandelentransactie aan de Financial Intelligence …

Meer lezen

Hoger beroep ondernemer tegen klachten RA ongegrond nu het handelen van derden betreft

Appellant heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de Accountantskamer van 7 oktober 2016. De Accountantskamer heeft de volgende klachtonderdelen ongegrond dan wel niet-ontvankelijk verklaard: het onjuist uitvoeren van fiscale werkzaamheden voor appellant en zijn echtgenote, waardoor teveel belasting is betaald; het vervalsen van een handtekening op de akte van cessie; het niet reageren …

Meer lezen

Vergrijpboetes vernietigd wegens ontbreken grove schuld voor X BV die omzetbelasting in aftrek bracht voor advocaatkosten strafzaak aandeelhouder

Aan belanghebbende zijn over de jaren 2008 tot en met 2012 naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd. Voorts zijn voor alle jaren vergrijpboetes opgelegd. Op 7 september 2000 hebben B en zijn echtgenote C, D BV opgericht. Belanghebbende is op 8 november 2002 opgericht en op 15 november 2004 hebben B en C ieder 50% van de aandelen …

Meer lezen

Rechtbank acht verzuimboete van € 4.872 niet passend en matigt naar € 600

Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting opgelegd met een verzuimboete van € 4.872. Belanghebbende is van oorsprong afkomstig uit Griekenland en zijn echtgenote uit Bulgarije. Zij staan sinds 1996 in Nederland ingeschreven. Op 17 mei 2016 is vastgesteld dat belanghebbende gebruik maakte van de openbare weg in Nederland met een auto met een Bulgaars kenteken. …

Meer lezen

Verzuimboete voor ondernemer die ten onrechte geheel bedrag aan omzetbelasting in aftrek bracht

Belanghebbende is ondernemer voor de omzetbelasting. De activiteiten van belanghebbende bestaan uit advisering op het gebied van ontwikkeling, realisatie, financiering, exploitatie van zorgvastgoed en de aan- en verkoop van onroerende zaken. Belanghebbende heeft in dat kader ook een overeenkomst gesloten met de Gemeente Capelle aan den IJssel tot vestiging van een recht van opstal op …

Meer lezen

Vergrijpboetes voor belastingadviseur die omzet verzweeg

Belanghebbende woont in Nederland en dreef een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. De activiteiten van belanghebbende bestonden uit het geven van organisatie-, financierings-, assurantie- en belastingadvies en het verrichten van administratieve dienstverlening. Belanghebbende verzorgde als zodanig bedrijfsadministraties van ondernemers en deed belastingaangiften voor ondernemers en particulieren. Hij beschikte daarvoor over een beconnummer bij …

Meer lezen

Formele verweren over het heffen van definitief antidumpingrecht met terugwerkende kracht slagen niet

Aan belanghebbende is na een controle achteraf een UTB uitgereikt voor de import van buizen uit China. Voor deze import zou op de aanvaardingsdatum antidumpingrecht verschuldigd zijn. Eerst nadat de goederen zijn geïmporteerd, is de Uitvoeringsverordening tot instelling van het definitief antidumpingrecht in kwestie in werking getreden. In de UTB stonden deze antidumpingrechten verschuldigd op …

Meer lezen

HvJ EU geeft uitleg aan het begrip “de nodige gegevens” die in het kader van onderzoek naar antidumpingmaatregel moeten worden verstrekt

Een Europese branchevereniging verzoekt om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie, waaruit volgt dat de antidumpingverordening voor de invoer van bepaalde fietsen uit China deels nietig moet worden verklaard voor zover van toepassing op een specifieke Chinese producent-exporteur. De belangenorganisatie van de Europese rijwielindustrie tracht aldus alsnog de antidumpingverordening van …

Meer lezen