Btw formeel – kansen en valkuilen

Het formele belastingrecht is voor de meeste belastingadviseurs geen dagelijkse kost. Toch heeft u er in uw praktijk (dagelijks) mee te maken. Neem bijvoorbeeld het opstellen van een bezwaarschrift, het indienen van een (suppletie)aangifte of het ontvangen van een naheffingsaanslag. Daarbij moet niet alleen u, maar ook de Belastingdienst zich houden aan formeelrechtelijke regels.

De cursus Btw formeel – kansen en valkuilen heeft als doel de belastingadviseur kennis en vaardigheden te verschaffen die hij direct kan toepassen in zijn dagelijkse btw-praktijk. De cursus beoogt daarbij voorts te voorkomen dat de adviseur zélf onder vuur komt te staan.

Inhoud

• Het doen van (suppletie)aangifte;
• Naheffingsaanslagen;
• De fiscale bestuurlijke boete;
• De bezwaar- en beroepsprocedure;
• Termijnen;
• Informatieverplichting van artikel 10a AWR en van artikel 47 AWR;
• Informatiebeschikkingen;
• Verplichtingen in relatie tot de administratie;
• Pseudo-verschoningsrecht belastingadviseurs.

Afhankelijk van de behoefte van de deelnemers kan de inhoud nader vorm worden gegeven.

Vorm
De onderwerpen zullen aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden worden toegelicht. Er is vanzelfsprekend alle ruimte voor vragen en discussie. Voorafgaand aan de cursus kunnen aan de docent ook casusposities ter bespreking worden toegezonden.
Doelgroep
• Accountant
• Fiscalist

Duur en locatie
In onderling overleg vast te stellen.