De impact van het strafrecht in de douanepraktijk

Als de Belastingdienst Douane meent dat te weinig douanerechten, accijnzen of antidumpingrechten zijn betaald, vragen bij een douanecontrole niet of onjuist worden beantwoord of er fouten zitten in douaneaangiften of andere (vervoers)documentendan zal de inspecteur van de douane daarnaar onderzoek doen teneinde ervoor zorg te dragen dat de wettelijk verschuldigde rechten kunnen worden geïnd. Voorts zal – afhankelijk van de vraag of dit al dan niet bewust is gebeurd – ook een sanctie volgen. De Belastingdienst Douane kan zelf bestuurlijke boeten opleggen (in het douanerecht zeer beperkt) of een transactie voorstellen. Ook kan ervoor worden gekozen via de officier van justitie het pad van het strafrecht in te slaan. Het is het één (administratieve boeten of bestuurlijke transactie) of het ander (strafrechte vervolging). Het een en ander kan ook gevolgen hebben voor de AEO-status en/of (AGP)vergunningen.

In de afgelopen jaren is gebleken dat bij de beoordeling of sprake is geweest van verwijtbaar handelen ook de betrokkenheid van de professionele douane-expediteur een steeds prominentere rol speelt.

In deze cursus staat deze ontwikkeling centraal.

Inhoud
• AAFD-richtlijnen; keuze tussen strafrecht en administratieve afdoeningsmodaliteiten
• Overzicht van de douaneovertredingen en misdrijven
• Aanverwante delicten, zoals witwassen en valsheid in geschrift
• Deelnemersvormen zoals medeplegen en feitelijk leidinggeven
• De positie van de verdachte vennootschap
• Spanningsveld tussen douane-expediteur, importeur, exporteur en douaneadviseur
• Gevolgen van een onderzoek en strafrechtelijke veroordeling of afdoening, mede in relatie tot de AEO-status en/of vergunningen van de douane

Vorm
De onderwerpen zullen aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden worden toegelicht. Er is vanzelfsprekend alle ruimte voor vragen en discussie. Voorafgaand aan de cursus kunnen bij de docent ook casusposities ter bespreking worden toegezonden.
Doelgroep
• Douane-expediteurs (‘inhouse’ juristen, bestuurders en declaranten)
• Fiscalist vennoot/medewerker
• Douaneadviseur

Duur en locatie
In onderling overleg vast te stellen.