Hoge schulden en een jong gezin leiden bij belastingfraude tot een taakstraf i.p.v. een onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Verdachte heeft een ‘contracting bureau’ en leende via een eenmanszaak en later via een vennootschap (medeverdachte in een aanverwante zaak) Roemeens personeel uit. De voornaamste opdrachtgever van de onderneming bouwden vakantiehuisjes in Nederland. Uit een boekenonderzoek is gebleken dat over de facturatie te weinig omzetbelasting is afgedragen alsmede dat er door de vennootschap geen loonheffing …

Meer lezen

Opzet en grove schuld zijn twee van elkaar te onderscheiden kwalificaties; inspecteur bewijst opzet in plaats van grove schuld: vergrijpboetes vernietigd

Belanghebbende, een maatschap, verricht werkzaamheden als accountants- en belastingadvieskantoor. Belanghebbende verzorgt zelf haar jaarrekeningen en aangiften omzetbelasting. Uit een boekenonderzoek is gebleken dat over de jaren 2014 tot en met 2016 een totaal van € 40.782 aan omzetbelasting te weinig is afgedragen. Uit het dossier blijkt dat belanghebbende bewust te weinig omzet heeft opgegeven wegens …

Meer lezen

Niet ten laste gelegde onjuiste aangiften leiden tot een benadelingsbedrag van € 2.225.240; gevangenisstraf van 30 maanden

Verdachte heeft een eenmanszaak en drie vennootschappen. De eenmanszaak fungeerde als afnemer van de drie vennootschappen. Bij de eenmanszaak werd omzetbelasting in aftrek gebracht terwijl bij de vennootschappen de verkopen en omzetbelasting niet in de administratie werden verwerkt. In dit verband zijn teven valse facturen opgemaakt om toch voorbelasting terug te vragen bij de eenmanszaak. …

Meer lezen

Winstuitdeling aan aandeelhouder uit niet opgegeven gerealiseerde omzetten van vennootschap; vergrijpboete van 50%

Belanghebbende heeft via een personal holding, een STAK en een BV aandelen in BV X die een horecaonderneming drijft. Belanghebbende is tevens bestuurder en feitelijk leidinggevende in de onderneming. Naar aanleiding van een boekenonderzoek is vastgesteld dat belanghebbende in 2011 een hoger inkomen uit werk en woning heeft genoten dan dat zij heeft opgegeven. Daarnaast …

Meer lezen

Schending zorgvuldigheidsbeginsel bij aansprakelijkstelling bestuurder; tevens onvoldoende bewijs voor aansprakelijkstelling voor boete

Belanghebbende is gezamenlijk met zijn broer formeel bestuurder geweest van een BV. Door de ontvanger is belanghebbende aansprakelijk gesteld voor schulden van de BV. Het betreft twee naheffingsaanslagen omzetbelasting en de ter zake daarvan opgelegde vergrijpboetes, in rekening gebrachte belastingrente en de invorderingskosten. Eerst is in geschil of het bezwaarschrift terecht niet-ontvankelijk is verklaard. De …

Meer lezen

Omkering bewijslast: Hof verlaagt door inspecteur opgelegde boetes wegens willekeurige schatting

Belanghebbende is uitgenodigd, herinnerd en aangemaand tot het doen van aangifte inkomstenbelasting 2011 en 2012. Uit een luchtfoto, gemaakt ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek, is het vermoeden gerezen dat er een woonwagen door belanghebbende is aangekocht en verbouwd. Nu belanghebbende gelet op het aangegeven inkomen geen (bekende) middelen heeft gehad voor dergelijke uitgaven zijn …

Meer lezen

Vernietiging vergrijpboete; belanghebbende mocht afgaan op accountant die adviseerde om nihilaangiftes te doen in afwachting van vooroverleg

Belanghebbende is een rechtspersoon die zorgvastgoed realiseert. In 2018 ontwikkelde belanghebbende een woon(zorg)-complex voor een investeerder. Voor de werkzaamheden zijn facturen verstuurd, maar de hierop in rekening gebrachte omzetbelasting is niet aangegeven in de aangiftes omzetbelasting. Deze aangiftes werden verzorgd door een accountant. Naar aanleiding van een boekenonderzoek heeft de inspecteur een naheffingsaanslag van € …

Meer lezen

Gevangenisstraf van 36 maanden voor omzetbelastingfraude van € 773.864; hogere straf dan LOVS-oriëntatiepunten wegens recidive en listigheid.

Verdachte heeft zich volgens de Rechtbank schuldig gemaakt aan grootschalige belastingfraude. Hij heeft van 2014 tot en met 2017 met behulp van verschillende katvangers vennootschappen opgericht en telkens op naam van die vennootschappen onjuiste kwartaalaangiftes omzetbelasting ingediend. In deze aangiftes zijn omvangrijke bedragen aan voorbelasting en terug te ontvangen omzetbelasting opgegeven terwijl daar geen grond …

Meer lezen