AG: Een fiscale bewezenverklaring voor het ‘gebruiken’ van een valse factuur staat geen strafrechtelijke bewezenverklaring van het ‘opstellen’ van diezelfde factuur in de weg

Verdachte heeft valse facturen opgemaakt en in zijn bedrijfsadministratie opgenomen. Een deel van de valse facturen is aan de Belastingdienst overgelegd toen deze een onderzoek naar de aangiftes omzetbelasting begon. Het Hof heeft onder andere bewezenverklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het feitelijk leidinggeven aan: belastingfraude (artikel 69 lid 2 AWR), het opmaken …

Meer lezen

OM niet-ontvankelijk wegens het instellen van een opsporingsonderzoek en vervolging naar niet verstrekte informatie terwijl de rechtmatigheid van informatiebeschikkingen wordt aangevochten

De Belastingdienst onderzoekt de aangiften van twee natuurlijke personen en aanverwante vennootschappen. Ten behoeve van dit onderzoek worden diverse gegevens opgevraagd en verstrekt. Naar aanleiding hiervan worden vervolgvragen gesteld naar klantdossiers en facturen betreffende diverse Limiteds. De (rechts)personen en de Belastingdienst belanden vervolgens in een geschil over het verstrekken van deze gegevens. Hangende deze fiscale …

Meer lezen

Belastingadviseur kan niet worden aangemerkt als ‘degene die bij belastingwet voorziene aangifte heeft gedaan’

Verdachte is een belastingadviseur die opzettelijk onjuist en/of onvolledig aangiftes inkomstenbelasting ten name van anderen deed. Meer specifiek nam hij in de aangiftes onjuiste aftrekposten op. De vraag in cassatie is of verdachte in zijn hoedanigheid van belastingadviseur kan worden aangemerkt als ‘degene die bij belastingwet voorziene aangifte heeft gedaan’ in de zin van art. …

Meer lezen

Oud-registeraccountant krijgt 9 maanden gevangenisstraf wegens het plegen van meerdere fiscale delicten en valsheid in geschrift

Verdachte, oud-registeraccountant en zelfstandig ondernemer, is door het Hof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden wegens het plegen van verschillende fiscale delicten en van valsheid in geschrift. De verdediging voerde eerst een niet-ontvankelijkheidsverweer. Verdachte zou willekeurig zijn vervolgd nu tenminste 8.400 andere ondernemers vergelijkbare fouten in de aangiften hebben gemaakt. Het Hof overweegt …

Meer lezen

Vergrijpboete wegens een onverklaarbaar kasverschil dat belanghebbende niet kan onderbouwen

Belanghebbende vormt een fiscale eenheid met 6 (klein)dochtervennootschappen, waarbij de fiscale eenheid financieringswerkzaamheden verricht en bedrijfspanden aan horecaondernemers verhuurt. Uit een boekenonderzoek is onder meer gebleken dat er in het jaar 2011 een onverklaarbaar kasverschil van € 120.000 is geweest. In opdracht van de DGA is destijds € 50.000 van de €120.000 overgeboekt naar de …

Meer lezen

Hof: lagere straf dan rechtbank voor opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting als gevolg van te laat inleveren van facturen bij boekhouder

Verdachte wordt ervan verdacht feitelijk leiding te hebben gegeven aan het plegen van belastingfraude door twee vennootschappen, een holding en zijn werkmaatschappij, welke een fiscale eenheid vormen. De verdachte leverde zijn in- en verkoopfacturen met grote vertragingen in bij zijn boekhoudkantoor. Zodoende werd het boekhoudkantoor gedwongen de aangiften omzetbelasting naar schatting en niet op basis …

Meer lezen

Verdachte, boekhouder en administrateur, is volgens rechtbank medepleger van belastingfraude ondanks dat hij geen weerstand kon bieden aan zijn medeverdachte

De verdachte is boekhouder en administrateur. Hem wordt verweten dat hij samen met anderen gedurende bijna vier jaar opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting heeft ingediend voor enkele vennootschappen. Ter verweer voert de verdediging aan dat verdachte zich weliswaar bewust is geweest van het indienen van onjuiste aangiften maar dit te doen in opdracht van zijn medeverdachten. …

Meer lezen

Aanslag IB vernietigd wegens onrechtmatig gebruik van buitenlandse informatie; vergrijpboete Vpb verminderd

Belanghebbende is bestuurder en aandeelhouder van twee bedrijven die zich bezig houden met visa en tewerkstellingsvergunningen (TWV) voor koks uit China. Door de inspecteur wordt in het kader van een boekenonderzoek informatie ten aanzien van een Chinese Limited opgevraagd bij de autoriteiten van Hong Kong. Dit informatieverzoek wordt geweigerd omdat het verdrag pas voor latere …

Meer lezen

Vergrijpboete terecht opgelegd omdat belanghebbende bewust de kans heeft aanvaard dat Nederland niet over het pensioen zou heffen

Belanghebbende is woonachtig in België en heeft de Nederlandse nationaliteit. Uit een Nederlandse BV geniet hij een ouderdoms- en overbruggingspensioen van jaarlijks ruim meer dan € 400.000.  Belanghebbende heeft voor de jaren 2012, 2013 en 2014 nihilaangiften gedaan omdat hij van mening is dat het heffingsrecht over het pensioen toekomt aan België. Gelet op de pensioenovereenkomst …

Meer lezen

Vergrijpboetes terecht aan inhoudingsplichtige opgelegd wegens het ontbreken van een afdoende rittenregistratie

Belanghebbende exploiteert een onderneming op het gebied van het beschikbaar stellen van technisch personeel, met name voor het uitvoeren van schilder- en straalwerkzaamheden. Zij liet de (loon)administratie verzorgen door een adviseur. Na een boekenonderzoek zijn aan belanghebbende naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd voor de jaren 2013 tot en met 2016. Tevens zijn vergrijpboetes opgelegd. In hoger beroep …

Meer lezen