Frequent bezoeker van Holland Casino verzwijgt inkomsten

Aan belanghebbende is een aanslag inkomstenbelasting opgelegd en een vergrijpboete van € 13.051. Voorts is een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd met een vergrijpboete van € 22.306. Belanghebbende drijft een onderneming en handelt in auto’s. Belanghebbende heeft verschillende stortingen gedaan op zijn bankrekening. Naar aanleiding van een onderzoek waarbij de inspecteur informatie heeft opgevraagd bij het Holland …

Meer lezen

Vergrijpboetes vernietigd omdat inspecteur feiten en omstandigheden niet heeft onderbouwd

Aan belanghebbenden, een natuurlijk persoon en een rechtspersoon (een BV waarvan voornoemd natuurlijk persoon enig aandeelhouder is en waarin de eenmanszaak is ingebracht op enig moment), zijn aanslagen dividendbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting alsook vergrijpboetes opgelegd. Belanghebbende heeft een tractor van het merk John Deere aangeschaft. Vanwege diefstal van de tractor is door de verzekeraar een …

Meer lezen

Rechtbank matigt vergrijpboetes met 10% wegens gebrek in de mededelingsplicht van de inspecteur

De activiteiten van belanghebbende bestaan voornamelijk uit de verkoop van garagepoorten en toebehoren. Bij belanghebbende heeft een boekenonderzoek plaatsgevonden. De inspecteur heeft onder meer geconstateerd dat van alle werknemers de opgave van gegevens van belang voor de loonheffingen niet voorhanden waren. Daarnaast is geconstateerd dat van drie werknemers de kopieën van de identiteitsbewijzen ontbraken. Op …

Meer lezen

Eenentwintig maanden gevangenisstraf voor verdachte met gokverslaving die fiscus voor ruim een miljoen euro heeft benadeeld

Het Hof acht ten laste van verdachte bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het feitelijk leidinggeven aan het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften omzetbelasting. Hoewel verdachte omzetbelasting op facturen van door X BV verrichte diensten in rekening heeft gebracht, heeft hij verzuimd om de omzetbelasting volledig aan te geven en te voldoen. Verdachte …

Meer lezen

Vrijspraak van vermeende fraude met overdrachtsbelasting en witwassen voor verdachte die mocht uitgaan van de juistheid van een taxatierapport

Verdachte wordt ervan verdacht dat hij feitelijk leiding heeft gegeven – al dan niet als medepleger – aan het opzettelijk doen van een onjuiste of onvolledige aangifte overdrachtsbelasting en het witwassen van aandelen. De Rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of een onroerende zaak (een evenementencomplex) tegen een onzakelijk lage prijs is verkocht aan …

Meer lezen

Directeur van restaurants waar omzet zou zijn afgeroomd vrijgesproken van belastingfraude

Aan verdachte is onder meer tenlastegelegd dat hij opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting en vennootschapsbelasting heeft ingediend, door (als directeur) omzet af te romen met behulp van gemanipuleerde kassa’s. Namens verdachte is betoogd dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard vanwege onregelmatigheden in het controle-/opsporingsonderzoek. De Rechtbank is van oordeel dat de verzuimen hebben …

Meer lezen

Rechtbank verklaart officier van justitie niet-ontvankelijk wegens overtreden verbod van detournement de pouvoir

De verdachte in deze zaak wordt verweten dat hij opdracht of feitelijk leiding zou hebben gegeven aan een vennootschap tot het niet verstrekken van informatie en het niet ter beschikking stellen van administratie, waardoor te weinig belasting is geheven. De inspecteur heeft een boekenonderzoek ingesteld waarbij onder meer is verzocht om klantdossiers van verschillende bedrijven. …

Meer lezen

Hof begaat fout bij het vaststellen van een strafrechtelijke boete dan wel motiveert dit onbegrijpelijk

Het Hof heeft verdachte wegens het opzettelijk aangeven van een te laag belastbaar bedrag in de aangifte inkomstenbelasting veroordeeld tot een geldboete en heeft bij de vaststelling van de boete aansluiting gezocht bij (de hoogte van) een fiscale vergrijpboete die de fiscus zou hebben opgelegd. Het Hof heeft overwogen dat over een belastbaar inkomen uit …

Meer lezen