Autohandelaar veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf wegens grootschalige btw-fraude

Verdachte heeft zich volgens de Rechtbank schuldig gemaakt aan het (mede)plegen van witwassen, valsheid in geschrift en het doen van opzettelijk onjuiste belastingaangiften. Deze feiten zijn naar de overtuiging van de Rechtbank gepleegd vanuit de leidinggevende rol van verdachte binnen een criminele organisatie die zich primair richtte op het plegen van btw-fraude met betrekking tot …

Meer lezen

Vrijspraak nu tussenpersoon geen ‘cliënt’ is in de zin van de Wwft

Verdachte – een rechtspersoon – hield zich samen met een medeverdachte bezig met de verkoop van horloges. Het Openbaar Ministerie verwijt verdachte het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften omzetbelasting, het valselijk opmaken van verkoopfacturen en het niet melden van ongebruikelijke transacties op grond van de Wwft. De Rechtbank is van oordeel dat niet met zekerheid …

Meer lezen

De Bont Law School

De Bont Advocaten start in september 2019 met De Bont Law School. Er is nog plaats voor enkele deelnemers. De Bont Law School is een exclusieve en intensieve opleiding formeel belastingrecht voor fiscalisten uit de praktijk met belangstelling voor het formele belastingrecht. De opleiding is bedoeld om fiscalisten in een klein gezelschap verdieping van hun …

Meer lezen

Vergrijpboetes wegens samenloop in het kader van de strafmaat gedeeltelijk vernietigd

Belanghebbende is eigenaar van een telefoonwinkel, waarvan de activiteiten bestaan uit het bemiddelen in telefoonabonnementen voor een mobiele telefoon tussen een telecomprovider en consument waarbij de levering van een mobiele telefoon is inbegrepen. Naar aanleiding van een boekenonderzoek heeft de inspecteur geconcludeerd dat sprake was van aansluitverschillen tussen de boekhouding en de aangiften, van enkele …

Meer lezen

Veroordeling voor omzetbelastingfraude bij tweetal ondernemingen, ontslag van alle rechtsvervolging voor niet indienen suppletieaangiften

De verdenking luidt dat verdachte (als feitelijk leidinggever van een maatschap en een BV) opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting heeft gedaan, opzettelijk niet de juiste informatie heeft verstrekt, geen suppletieaangiften heeft ingediend en geen adequate administratie heeft gevoerd. Een controlemedewerker van de Belastingdienst heeft aan de hand van de aan haar ter beschikking gestelde administratie vastgesteld …

Meer lezen

Gevangenisstraf voor verdachte die niet aannemelijk maakt dat suppletieaangiften waren ingediend

Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij opzettelijk onjuiste aangiften inkomsten- en omzetbelasting heeft ingediend, waardoor te weinig belasting is geheven. De verdediging stelt zich onder meer op het standpunt dat het Openbaar Ministerie (gedeeltelijk) niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat verdachte tijdig is ingekeerd met suppletieaangiften. Het Hof is echter van oordeel dat niet …

Meer lezen

Voorwaardelijke gevangenisstraf wegens onjuiste aangiften die werden ingediend door zus

Verdachte wordt verweten opzettelijk onjuiste aangiften inkomsten- en omzetbelasting te hebben ingediend alsmede het niet dan wel in vervalste vorm verstrekken van gegevens aan de Belastingdienst. De Rechtbank stelt voorop dat verdachte verantwoordelijk blijft voor de – door zijn zus – ingediende aangiften. Indien verdachte dit uitbesteedt aan een ander rust op hem niettemin de …

Meer lezen

Ondernemer is zelf verantwoordelijk voor informatie die aan adviseur wordt verstrekt

Belanghebbende exploiteert een onderneming in consultancy en (interim) management. Aan belang-hebbende is een navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd alsmede een vergrijpboete van € 759. In geschil is onder meer of de vergrijpboete terecht en tot het juiste bedrag is opgelegd. Vast is komen te staan dat belanghebbende zelf de opdracht heeft gekregen om de administratie te voeren en …

Meer lezen