Klacht ongegrond nu niet aannemelijk is dat gelden zonder rechtsgrond werden onttrokken noch dat de accountant hiervan op de hoogte was of had moeten zijn

Klaagster – een vennootschap – is onderdeel van een concern en hield aandelen in BV1. Betrokkene heeft gedurende de periode medio 2015 tot begin 2017 de administratie van deze BV verzorgd. Een derdenonderzoek bij BV1 door de Belastingdienst en een klokkenluidersmelding waren begin 2017 voor het concern aanleiding onderzoek te laten uitvoeren bij BV1. Uit …

Meer lezen

Accountantskamer acht ongemotiveerde – doch gemotiveerd bestreden -klachtonderdelen niet aannemelijk

Sinds 2009 heeft betrokkene als accountant werkzaamheden verricht voor een tandarts. De tandarts heeft samen met klaagster in juni 2016 een partnerschapsovereenkomst gesloten en daarvoor een vennootschap naar Engels recht opgericht (LLP). Vanuit deze LLP hebben klaagster en de tandarts voor gezamenlijke rekening een op kinderen gerichte tandartsenpraktijk/mondhygiënistenpraktijk gedreven. De adviseur van klaagster heeft financiële …

Meer lezen

Begeleiding en toezicht door accountant op medewerker ontoereikend: waarschuwing

Betrokkene, een accountant-administratieconsulent, is vennoot van een accountantskantoor dat sinds 2014 werkzaamheden verricht voor klagers. Klagers dreven een horeca-onderneming in de vorm van een vennootschap onder firma (hierna: de vof). De vof huurde een pand waarin een restaurant werd geëxploiteerd. Begin 2017 hebben klagers zich in verband met de beëindiging van de huur en/of de …

Meer lezen

Verzuimboetes staan gedeeltelijk aan strafvervolging in de weg

Aan verdachte wordt tenlastegelegd dat hij (als feitelijk leidinggever) opzettelijk geen aangiften omzetbelasting heeft gedaan en opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting heeft gedaan. De raadsman heeft betoogd dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, omdat niet tot strafvervolging over had mogen worden gegaan. Aan verdachte (’s vennootschap) zijn immers voor het niet doen van …

Meer lezen

Achttien maanden gevangenisstraf voor belastingfraude en vervalsen bedrijfsadministratie

Ten laste van verdachte is bewezen verklaard dat hij zich als feitelijk leidinggever schuldig heeft gemaakt aan het door zijn transportonderneming valselijk opmaken van de bedrijfsadministratie, het opzettelijk gebruik maken van valse suppleties voor de omzetbelasting, het onjuist doen van aangiften omzetbelasting en het voorhanden hebben van onveraccijnsde diesel. Op deze wijze hebben de Staat …

Meer lezen

Gevangenisstraf wegens verstrekken van valse facturen aan fiscus waardoor te weinig belasting is geheven

Aan verdachte is ten laste gelegd dat zij opzettelijk valse facturen aan de Belastingdienst heeft verstrekt, waardoor te weinig belasting werd geheven. Het Hof is van oordeel dat verdachte zich – als feitelijk leidinggever van een stichting – schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude door valse facturen aan de Belastingdienst ter beschikking te stellen. Deze facturen …

Meer lezen

Gevangenisstraf voor verdachte die maandaangiften omzetbelasting niet deed terwijl er een aanzienlijke omzet was geboekt

Verdachte heeft zich naar het oordeel van de Rechtbank schuldig gemaakt aan belastingfraude door opzettelijk geen maandaangiften omzetbelasting te doen over het jaar 2011 voor zijn eenmanszaak, terwijl verdachte een aanzienlijke omzet had geboekt. Als gevolg daarvan is de verschuldigde omzetbelasting te laag vastgesteld. De Rechtbank overweegt dat de goede werking van het belastingsysteem staat …

Meer lezen

Hof matigt verzuimboete wegens onevenredigheid met betrekking tot het begane verzuim

Aan belanghebbende is een verzuimboete opgelegd van € 2.941 wegens het niet tijdig betalen van de dividendbelasting. In geschil is of de verzuimboete terecht en tot het juiste bedrag aan belanghebbende is opgelegd. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat de boete moet worden vernietigd, omdat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding (6:11 Awb) inzake …

Meer lezen

Eigen intern onderzoek loont?! En voor wie?

In Het Financieele Dagblad van 4 juni 2019 pakken FIOD en OM breed uit: “Justitie laat fraudeonderzoek vaker over aan advocaten van bedrijven zelf”, en “‘In de ideale situatie is onderzoek van de Fiod niet eens meer nodig’”. Advocaten bij grote kantoren als De Brauw, Allen & Overy, Nauta Dutilh en Houthoff onderschrijven dat samenwerking …

Meer lezen