Blog: Mag een twijfelachtige inspecteur de juridische kwalificatie van opzet of grove schuld na het opleggen van de vergrijpboete nog veranderen?

In deze blog wordt ingegaan op de vraag of de juridische kwalificatie (opzet c.q. grove schuld) van de feitelijke gedragingen die aanleiding geven tot het opleggen van een vergrijpboete door de inspecteur kan worden gewijzigd gedurende de procedure. Allereerst is van belang vast te stellen dat vergrijpboeten slechts kunnen worden opgelegd indien sprake is van …

Meer lezen

Hof acht strafrecht voor onbetaalde belastingschulden geen geschikt instrument en legt geen straf op

Aan verdachte is tenlastegelegd dat hij opzettelijk niet (tijdig) de belasting op aangifte heeft betaald. Verdachte stelt zich op het standpunt dat hij geen opzet heeft gehad tot het niet betalen van omzetbelasting. Vanwege de benarde financiële situatie van de vennootschap waren er simpelweg geen middelen om de aanslagen te voldoen. Verdachte heeft verkeerde keuzes …

Meer lezen

Vanwege strafmatigende omstandigheden hoeft verdachte van belastingfraude niet de cel in

Ten laste van verdachte is bewezen verklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude. Hoewel de verdachte omzetbelasting voor verhuur- en managementkosten aan een van zijn vennootschappen in rekening heeft gebracht, heeft hij verzuimd om deze te voldoen. Over de jaren 2006, 2007, 2008 zijn immers nihilaangiften gedaan. Voorts heeft de verdachte feitelijk leiding …

Meer lezen

Bestuurder van belastingadvieskantoor en moeder van twee kinderen veroordeeld voor belastingfraude

De Rechtbank heeft vastgesteld dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude, door als feitelijk leidinggever van verschillende rechtspersonen gedurende meerdere jaren opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting te doen. Hierdoor is de Belastingdienst voor een bedrag van ruim € 200.000 benadeeld. Door deze handelwijze heeft verdachte bovendien het vertrouwen dat aan de inhoud van belastingaangiftes mag …

Meer lezen

Taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf voor webshopondernemer

Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting over de jaren 2013-2016, het in vervalste vorm aan de Belastingdienst ter beschikking stellen van zijn administratie en het valselijk opmaken van rekeningafschriften en facturen. De Rechtbank stelt vast dat verdachte heeft gefraudeerd …

Meer lezen

Vergrijpboetes voor financieel adviseur die heeft nagelaten aangiften te doen

Aan belanghebbende zijn navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd over het jaar 2009 en 2010. Daarbij zijn tevens vergrijpboetes opgelegd van respectievelijk € 52.000 en € 58.665. In geschil is (onder meer) of de vergrijpboetes terecht en tot het juiste bedrag zijn opgelegd. Belanghebbende verricht werkzaamheden als internationaal financieel adviseur. Het Hof acht de inspecteur erin geslaagd aannemelijk …

Meer lezen

Inspecteur legt aan plastisch chirurg vergrijpboete op van € 100.000

De inspecteur heeft aan belanghebbende een navorderingsaanslaginkomstenbelasting opgelegd en daarbij een vergrijpboete van € 100.000. In geschil is (onder meer) of de vergrijpboete terecht en tot het juiste bedrag is opgelegd. Belanghebbende is plastisch chirurg en heeft een (indirect) belang in X BV. De BV heeft aan belanghebbende een lening verstrekt waarbij geen afspraken omtrent …

Meer lezen

Celstraf voor frauderende autohandelaar

Naar het oordeel van de Rechtbank heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het plegen van een groot aantal strafbare feiten. Een aantal daarvan betreft zaken die voortkomen uit een door de FIOD ingesteld onderzoek. Hieruit komt naar voren dat verdachte leiding heeft gegeven aan een bedrijf dat voor het vierde kwartaal van 2010 een nihilaangifte …

Meer lezen

Vergrijpboetes voor niet-opgegeven PGB-inkomsten

Aan belanghebbende zijn diverse navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd. Voorts zijn daarbij vergrijpboetes opgelegd. Belanghebbende is geboren in 1966 en gehuwd met X. Belanghebbende en zijn echtgenote hebben drie zoons, te weten A, B en C. Aan de zoons zijn persoonsgebonden budgetten (PGB’s) toegekend, die aan belanghebbende zijn uitbetaald. In de aangiften, die door een adviseur zijn …

Meer lezen