Vrijspraak voor verdachten die gebruik maakten van kassasysteem met ‘afroommodule’

Aan verdachte is tenlastegelegd dat hij onjuiste aangiften voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting heeft gedaan. Verdachte zou daarbij gebruik hebben gemaakt van een kassasysteem met een verborgen afroommodule. In het dossier wordt door verschillende betrokkenen op verschillende manieren gesproken over de functionaliteit in de kassasystemen waarmee met behulp van niet in de handleiding vermelde handelingen …

Meer lezen

Vergrijpboete vernietigd omdat deze bij afzonderlijke beschikking had moeten worden opgelegd

Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting opgelegd over de jaren 2007, 2008 en 2009. Voorts is een vergrijpboete opgelegd van 50% van de nageheven belasting, hetgeen neerkomt op een bedrag van € 94.924. In geschil is onder meer of een vergrijpboete terecht en tot het juiste bedrag is opgelegd. De inspecteur heeft zich op het standpunt …

Meer lezen

Inspecteur maakt niet aannemelijk dat belanghebbende omzet buiten de boeken heeft gehouden

Belanghebbende was houder van alle certificaten van aandelen in en bestuurder van D BV, welke vennootschap op haar beurt enig aandeelhouder was van B BV en E BV. De inspecteur heeft aan belanghebbende een navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd. Daarbij is voorts een vergrijpboete opgelegd van € 6.805. Naar aanleiding van ontvangen informatie heeft de inspecteur een …

Meer lezen

Juridisch adviseur krijgt vergrijpboete opgelegd vanwege gebrekkige administratie

Aan belanghebbende is een navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd. De inspecteur heeft gelijktijdig een vergrijpboete opgelegd van € 1.022. In geschil is onder meer of de vergrijpboete terecht en tot het juiste bedrag is opgelegd. Belanghebbende dreef een eenmanszaak waarbij de activiteiten bestonden uit het verlenen van juridische adviezen. Ook was belanghebbende in loondienst als juridisch adviseur …

Meer lezen

Inspecteur stuurt uitnodiging tot het doen van aangifte en aanmaning naar onjuist adres; Rechtbank vernietigt verzuimboete

Belanghebbende heeft aan de inspecteur een adreswijziging doorgegeven. Deze wijziging heeft evenwel niet geleid tot een aanpassing van de gegevens in het systeem van de inspecteur. De inspecteur heeft belanghebbende op het oude adres uitgenodigd tot het doen van aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2015. Na het uitblijven van een reactie heeft de inspecteur een …

Meer lezen

Verzuimboete voor ondernemer die bestelauto heeft omgebouwd tot personenauto

De inspecteur heeft aan belanghebbende een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting opgelegd van € 2.598 alsmede een verzuimboete van € 2.598. Belanghebbende is een ondernemer in de zin van de Wet op de motorrijtuigenbelasting en was volgens de kentekenregistratie van 4 augustus 2015 tot in elk geval 18 april 2017 houder van een auto. Belanghebbende heeft voor het …

Meer lezen

Verdedigingsbeginsel en certificaten van oorsprong helpen douane-expediteur niet

In de periode tussen 1 januari 2008 en 31 december 2010 heeft X BV (hierna: belanghebbende) namens verschillende importeurs meer dan 1000 aangiften ingediend voor textiel en schoeisel uit voornamelijk China en Bangladesh. Belanghebbende heeft de aangiften verzorgd als direct vertegenwoordiger van de betreffende importeurs. Uit onderzoek van de OLAF zou blijken dat de oorsprong …

Meer lezen

Vergrijpboetes van 100% vanwege listigheid, valsheid en samenspanning door glaszetondernemer

Belanghebbende was directeur en enig aandeelhouder van X BV. X BV hield zich onder meer bezig met de exploitatie van een glaszetbedrijf. Naar aanleiding van een boekenonderzoek concludeert de inspecteur dat X BV gebruik heeft gemaakt van valse in- en verkoopfacturen. De inspecteur corrigeert de kasadministratie en stelt dat de berekende kastekorten winstuitdelingen van de …

Meer lezen