Geen weigering van het recht op aftrek van btw wegens misbruik van recht zonder ongerechtvaardigde belastingvoordeel

Kuršu zeme, een in Letland gevestigde vennootschap, heeft aangifte gedaan van goederenverwervingen bij een andere in Letland gevestigde vennootschap, KF Prema, en de daarvoor betaalde voorbelasting in aftrek gebracht. De Letse belastingdienst heeft bij een belastingcontrole vastgesteld dat voorgenoemde verwervingen plaats hebben gevonden na een reeks van opeenvolgende transacties tussen verschillende vennootschappen, gevestigd in Litouwen en …

Meer lezen

Geen btw bij invoer verschuldigd in lidstaat van binnenkomst wanneer vaststaat dat de goederen direct naar andere lidstaat zijn overgebracht

In januari 2008 heeft FedEx goederen uit Israël, Mexico en de Verenigde Staten verzonden naar verschillende geadresseerden in Griekenland, hun eindbestemming. Deze goederen zijn eerst per vliegtuig vervoerd naar Duitsland, waar ze op een ander vliegtuig zijn gezet voor vervoer naar Griekenland. Het Duitse hoofddouanekantoor heeft na een onderzoek bericht dat een aantal van die …

Meer lezen

Doorhaling voor accountant wegens onredelijke succes fee

Namens klager is een melding vrijwillige verbetering van verzwegen (buitenlandse) inkomsten en/of vermogen gedaan bij de Belastingdienst. In overleg met zijn belastingadviseur is klager met betrokkene – een accountant-administratieconsulent – overeengekomen dat betrokkene hem zou vertegenwoordigen tegenover de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft vervolgens door middel van een vaststellingsovereenkomst klager een aanslag opgelegd van € 40.660. …

Meer lezen

Handelen van verdachte – gelet op de context – niet onbegrijpelijk, verwijtbaar of benadelend

Verdachte wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven dan wel feitelijk leiding te hebben gegeven aan het door bedrijf X opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte omzetbelasting over het 4e kwartaal van 2014. De verdediging heeft aangevoerd dat het OM niet ontvankelijk moet worden verklaard omdat niet is voldaan aan de criteria zoals opgenomen …

Meer lezen

Strafvervolging voor verzwijgen in het buitenland aangehouden vermogen

Verdachte wordt ervan verdacht – samen met zijn partner – opzettelijk niet, althans onjuiste, inlichtingen aan de Belastingdienst te hebben verstrekt door in het buitenland aangehouden vermogen niet te melden aan de fiscus. De verdediging heeft aangevoerd dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat de strafrechtelijke vervolging van verdachte in strijd zou zijn …

Meer lezen

Correcties en vergrijpboetes voor exploitant van belasting- en bedrijfseconomisch advieskantoor

Belanghebbende drijft een eenmanszaak waarbij de bedrijfsactiviteiten bestaan uit de exploitatie van een belasting- en bedrijfseconomisch advieskantoor Y BV. De echtgenote van belanghebbende is dga van X BV, een accountantsbureau. Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld. De inspecteur heeft geconstateerd dat onder meer de verwerkte administratie niet aansluit met de winstaangiften en de aangiften omzetbelasting, …

Meer lezen

Verdachte laat spoor van financiële schade na en verstrekt onjuiste gegevens aan de Belastingdienst; veroordeling tot 36 maanden gevangenisstraf

Verdachte werd (onder meer) ervan verdacht dat hij twee door hem vervalste documenten heeft verstrekt aan de Belastingdienst en zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting en verduistering. Het Hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich meer dan drie jaren schuldig heeft gemaakt aan oplichting en verduistering. Verdachte meende een ingenieus beleggingsmodel te hebben …

Meer lezen