Veroordeling tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk wegens het doen van onjuiste of onvolledige aangiften IB voor derden

Verdachte wordt ervan verdacht frauduleuze aangiften inkomstenbelasting voor derden te hebben ingediend. Bij de Belastingdienst werd na een controle duidelijk dat de aangiften onjuistheden bevatten. In de periode van 2 november 2011 tot en met 12 maart 2014 zijn vanaf het IP-adres van verdachte een totaal van 329 aangiften inkomstenbelasting ingediend. Deze aangiften bevatte veelal …

Meer lezen

Navorderingsaanslag IB en boete vernietigd nu inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat bij belanghebbende sprake is geweest van voorkennis bij de verkoop van een pand

In geschil is de navorderingsaanslag inkomstenbelasting 2011, meer specifiek is in geschil of de inspecteur terecht en tot het juiste bedrag de opbrengst met betrekking tot het pand heeft belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Daarnaast is ook de vergrijpboete in geschil. De inspecteur heeft gesteld dat belanghebbende op de hoogte was van de gunstige …

Meer lezen

Enkel uitlating van inspecteur dat vergrijpboetes terecht zijn omdat belanghebbende uitkeringsinstanties heeft misleid is onvoldoende voor het aannemen van opzet

Aan belanghebbende is over het jaar 2014 een navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd, alsmede een vergrijpboete. Tevens zijn aan belanghebbende in het jaar 2015 een aanslag inkomstenbelasting opgelegd en een vergrijpboete. De vergrijpboetes zijn onder meer in geschil. Belanghebbende is bestuurder van een Stichting en daarnaast was hij bestuurder van een BV waarin hij 50% van de …

Meer lezen

Vergrijpboete terecht opgelegd omdat belanghebbende ten onrechte privékosten zakelijk heeft genomen

Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag omzetbelasting en een vergrijpboete opgelegd, omdat belanghebbende privékosten zakelijk heeft genomen waardoor te weinig omzetbelasting is geheven. Belanghebbende heeft in de jaren 2009, 2010 en 2011 facturen ontvangen voor juridische werkzaamheden. Belanghebbende heeft deze kosten vanaf 2009 als zakelijke kosten aangemerkt, terwijl belanghebbende de kosten vóór 2009 aanmerkte als privékosten. …

Meer lezen

Belastingadviseur maakt wel kladaantekeningen maar verzuimt vervolgens privégebruik auto op te geven

Aan belanghebbende, die onder meer belastingadviezen geeft, zijn navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd voor de jaren 2010 tot en met 2013. Tevens zijn vergrijpboetes opgelegd. De inspecteur betoogt dat het aan grove schuld van belanghebbende is te wijten dat de aanslagen tot een te laag bedrag zijn vastgesteld, omdat belanghebbende het privégebruik van de auto van de …

Meer lezen

Vergrijpboete van 75% omdat getracht is een giftenaftrek te onderbouwen met valse kwitanties

Belanghebbende heeft in zijn aangiften inkomstenbelasting voor de jaren 2012, 2013 en 2014 contante giften aan de Islamitische Universiteit Europa (IUE) in aanmerking genomen. In 2013 is de Belastingdienst begonnen met een onderzoek naar de ANBI-status van de IUE en in 2015 is de FIOD begonnen met strafrechtelijke onderzoeken naar het gebruik van valse kwitanties …

Meer lezen

Geen succesvol beroep op verdedigingsbeginsel

Eiseres drijft een onderneming in internationale handel van groente en fruit in de vorm van een besloten vennootschap, BV X. Ten behoeve van eiseres zijn aangiften ten invoer gedaan voor verse knoflook met aangegeven oorsprong Rusland en Turkije. Naar aanleiding van gerezen vermoedens over de onjuistheid van de bedoelde aangiften is de FIOD een onderzoek …

Meer lezen

Convenant Pilot Serious Crime Taskforce

Blijkens een bericht in het FD van 29 november 2019 is recent een ‘Serious Crime Taskforce’ van start gegaan bestaande uit publieke en private partners. Op 6 augustus 2019 werd het Convenant Pilot Serious Crime Taskforce reeds gepubliceerd in de Staatscourant. Op grond van dit convenant werken 4 banken (ABN AMRO, ING, Rabobank en Volksbank) …

Meer lezen

Exportcontrole handel met Iran: verzoek om intrekking catch-all beschikking terecht afgewezen

Bij beschikking van 2 januari 2008 (hierna: catch-allbeschikking 1) heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken aan eiseres medegedeeld dat het eiseres verboden is zonder vergunning ingots van nikkellegering uit te (laten voeren) naar Iran. Bij beschikking van 10 februari 2009 (hierna: catch-allbeschikking 2) heeft de Staatssecretaris aan eiseres medegedeeld dat het eiseres verboden is zonder …

Meer lezen