Nieuw Wwft-meldformulier voor accountants

De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor accountants een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld. In het formulier voor de accountants staan alleen velden en waarden (zoals indicatoren) die specifiek voor deze meldergroep van toepassing zijn. Het nieuwe meldformulier is afgestemd met de toezichthouder en getest door diverse accountants. Zij hebben het nieuwe …

Meer lezen

Herziene richtsnoeren Wwft 2020

De NOB, NBA en RB hebben de Richtsnoeren Wwft voor accountants en belastingadviseurs herzien waarin de wetswijzingen in 2020 tevens zijn verwerkt. De herziene richtsnoeren zijn tot stand gekomen in samenwerking met de NBA en het RB. Op de website van de NOB is te lezen dat een aantal keren is overlegd met het BFT …

Meer lezen

On the Spot: Is inkeren na groepsverzoek wel mogelijk?

”Net sluit zich rond Nederlandse spaarders in Zwitserland”. Met dergelijke krantenkoppen gaat een doorsnee belastingplichtige met vermogen in Zwitserland rechter op zitten. Groepsverzoeken van de Belastingdienst aan buitenlandse banken trekken de nodige aandacht. De vraag is vaak of iemand na het bekend worden van een groepsverzoek nog een beroep kan doen op de inkeerregeling. Onlangs …

Meer lezen

FIOD-accountant berispt door Accountantskamer

Op 12 februari 2021 heeft de Accountantskamer in twee tuchtzaken een berisping opgelegd aan een accountant die als coördinator tuchtrecht in dienst is bij de FIOD. Vanuit die hoedanigheid assisteert hij het Openbaar Ministerie bij onder meer het opstellen van tuchtklachten. Achtergrond De onderhavige zaken betreffen klachten van een accountant die een dergelijke tuchtklacht tegen …

Meer lezen

Hof Amsterdam oordeelt dat een trustkantoor en zijn bestuurders toch geen schadevergoeding hoeven te betalen aan de Staat.

Wanneer het opleggen van een aanslag niet meer mogelijk is door toedoen van een derde, biedt het privaatrecht in beginsel niet de mogelijkheid om het mogelijk misgelopen bedrag te verhalen. In deze civiele procedure is aan de orde of de vermeende – niet formaliseerde – belastingschuld van de vennootschappen van twee broers kan worden verhaald …

Meer lezen

Hoge schulden en een jong gezin leiden bij belastingfraude tot een taakstraf i.p.v. een onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Verdachte heeft een ‘contracting bureau’ en leende via een eenmanszaak en later via een vennootschap (medeverdachte in een aanverwante zaak) Roemeens personeel uit. De voornaamste opdrachtgever van de onderneming bouwden vakantiehuisjes in Nederland. Uit een boekenonderzoek is gebleken dat over de facturatie te weinig omzetbelasting is afgedragen alsmede dat er door de vennootschap geen loonheffing …

Meer lezen

Opzet en grove schuld zijn twee van elkaar te onderscheiden kwalificaties; inspecteur bewijst opzet in plaats van grove schuld: vergrijpboetes vernietigd

Belanghebbende, een maatschap, verricht werkzaamheden als accountants- en belastingadvieskantoor. Belanghebbende verzorgt zelf haar jaarrekeningen en aangiften omzetbelasting. Uit een boekenonderzoek is gebleken dat over de jaren 2014 tot en met 2016 een totaal van € 40.782 aan omzetbelasting te weinig is afgedragen. Uit het dossier blijkt dat belanghebbende bewust te weinig omzet heeft opgegeven wegens …

Meer lezen

Niet ten laste gelegde onjuiste aangiften leiden tot een benadelingsbedrag van € 2.225.240; gevangenisstraf van 30 maanden

Verdachte heeft een eenmanszaak en drie vennootschappen. De eenmanszaak fungeerde als afnemer van de drie vennootschappen. Bij de eenmanszaak werd omzetbelasting in aftrek gebracht terwijl bij de vennootschappen de verkopen en omzetbelasting niet in de administratie werden verwerkt. In dit verband zijn teven valse facturen opgemaakt om toch voorbelasting terug te vragen bij de eenmanszaak. …

Meer lezen