Vernietiging verzuimboete wegens technische storing bij de Belastingdienst

Belanghebbende (geen ondernemer) is gehuwd met haar gemachtigde ( die ondernemer is voor de inkomstenbelasting). De inspecteur heeft belanghebbende uitgenodigd tot het doen van aangifte inkomstenbelasting. Belanghebbende is daarna herinnerd en vervolgens aangemaand om haar aangifte te doen. De gemachtigde van belanghebbende wil op digitale wijze voor hemzelf en voor belanghebbende aangifte inkomstenbelasting 2015 doen. …

Meer lezen

Vergrijpboete voor medewerker advieskantoor wegens medeplegen van het opzettelijk niet tijdig indienen van suppleties voor de omzetbelasting

Belanghebbende is werkzaam bij een advieskantoor. Een van de klanten van het kantoor was een VOF. De Belastingdienst heeft een boekenonderzoek ingesteld bij de VOF. Daaruit bleek dat in 2011 nihilaangiften omzetbelasting zijn gedaan over de maanden januari tot en met mei, augustus en oktober tot en met december. In 2012 zijn nihilaangiften gedaan over …

Meer lezen

Vergrijpboete wegens het niet opgeven van inkomsten ontvangen uit bingoactiviteiten

Belanghebbende heeft tezamen met een ander in 2014, 2015 en 2016 bingoavonden georganiseerd. Zij heeft echter in haar aangifte inkomstenbelasting 2014 geen inkomen aangegeven. Na een onderzoek van de gemeente heeft de inspecteur geconcludeerd dat belanghebbende voor het organiseren van de bingoavonden belastbare inkomsten moet hebben verworven. Deze inkomsten worden door de inspecteur geschat op …

Meer lezen

Een waarschuwing voor twee accountants die de toegang tot de tuchtrechter hebben belemmerd

Twee registeraccountants wordt onder andere verweten dat zij de toegang tot de tuchtrechter hebben belemmerd, omdat zij voor aanvaarding van een controleopdracht de voorwaarde hebben gesteld dat zij door de opdrachtgeefsters zullen worden gevrijwaard van alle kosten van een tuchtrechtelijke procedure. De betreffende vrijwaringsclausule luidt als volgt: “(…) You both,   [NV1] and [X] Beheer B.V., …

Meer lezen

Waarschuwing voor gepensioneerde registeraccountant

Tussen klaagsters en een administratiekantoor is een geschil ontstaan over de door het administratiekantoor gefactureerde bedragen. In een civiele procedure vordert het administratiekantoor dat klaagsters worden veroordeeld tot betaling van de openstaande facturen. In hoger beroep heeft Hof Den Bosch betrokkene als deskundige benoemd om onderzoek te doen naar een aantal specifieke vragen met betrekking …

Meer lezen

Naheffingsaanslag accijns vernietigd na vermelding onjuist tijdvak in aanslagbiljet, tenzij sprake zou zijn van kenbare vergissing

Bij twee accijnscontroles in mei 2013 zijn op een terrein, dat door belanghebbende als overslagplaats werd geëxploiteerd, diverse pallets met dozen met sigaretten aangetroffen, die niet waren voorzien van Nederlandse accijnszegels. Naar aanleiding van deze controles heeft de Inspecteur een naheffingsaanslag accijns opgelegd aan belanghebbende, waarop de Inspecteur als tijdvak 1 juli t/m 31 juli …

Meer lezen

Belanghebbende heeft nultarief ten onrechte toegepast. Vergrijpboetes bevestigd

Belanghebbende drijft in een eenmanszaak een sportschool en daarnaast een handel in gebruikte auto’s. De belastingdienst stelt een onderzoek in naar de aangiften omzetbelasting met betrekking tot de autohandel van belanghebbende over een periode in de jaren 2013 t/m 2015. In de administratie van belanghebbende bevinden zich verkoopfacturen van 97 autotransacties. Van 13 daarvan had …

Meer lezen

Verzuimboete (10%) wegens correctie bij wijze van compromis voor te weinig betaalde omzetbelasting

Belanghebbende exploiteert een administratiekantoor. Belanghebbende heeft over de jaren 2011 tot en met 2014 aangiften omzetbelasting gedaan. De inspecteur heeft een boekenonderzoek aangekondigd en uitgevoerd bij belanghebbende naar aanleiding waarvan over de jaren 2011 tot en met 2014 naheffingsaanslagen omzetbelasting zijn opgelegd. Ook heeft de inspecteur over het tijdvak 1 januari 2012 tot en met …

Meer lezen