Klacht van klant tegen al berispte accountant: wél gegrond, geen maatregel

Op 17 september 2018 legde de Accountantskamer, naar aanleiding van een klacht van het Openbaar Ministerie, aan twee accountants van een accountancy- en belastingadvieskantoor de maatregel van berisping op. Volgens de Accountantskamer hadden zij de jaarrekeningen van de onderneming van de klant niet mogen goedkeuren, omdat die onderneming onzakelijke licentievergoedingen betaalde aan een trust van …

Meer lezen

BFT publiceert handvatten voor notarissen voor onderzoeks- en meldplicht voor het geldverkeer

Volgens het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is uit toezichtsonderzoeken gebleken dat de invulling van de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van het geldverkeer tussen partijen verbetering behoeft. Om de notaris de mogelijkheid te bieden grip te krijgen op het juist invullen van de onderzoeks- en meldplicht voor het geldverkeer, heeft het BFT op de website een …

Meer lezen

De Egmont Groep publiceert 55 indicatoren die kunnen helpen bij het identificeren van corruptie

De Egmont Groep is een internationaal samenwerkingsverband gericht op het verbeteren van de internationale gegevensuitwisseling tussen FIU’s. Om dit doel te bereiken, wisselen de leden van de Egmont Groep kennis en ervaring uit over witwasbestrijding en de bestrijding van terrorismefinanciering. Er zijn op dit moment wereldwijd 159 FIU’s aangesloten bij de Egmont Groep. Een van …

Meer lezen

Gelet op verschillende oordelen van rechters kan belanghebbende een geslaagd beroep doen op een pleitbaar standpunt

Aan belanghebbende zijn 4 naheffingsaanslagen loonbelasting opgelegd met verzuimboetes van € 4.920 over de jaren 2011, 2012 en 2013. Belanghebbende houdt zich bezig met dienstverlening op het gebied van ICT. In 2010 heeft belanghebbende een scholingstraject ingezet waaraan vrijwel al haar medewerkers deelnamen. In verband met dit scholingstraject heeft belanghebbende voor de deelnemende werknemers de …

Meer lezen

Opgelegde aanslagen aan belanghebbende die handelde in merkvervalste goederen zijn geen dubbele bestraffing

Door de FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de handel in merkvervalste goederen. Het onderzoek is gedaan naar een keten die bestaat uit een importeur en een aantal verkoopgroepen. Eén van de verkoopgroepen bestaat uit belanghebbende, zijn broer, zijn stiefvader en een derde. Deze verkoopgroep zou een bruto-omzet in merkvervalste goederen hebben behaald van …

Meer lezen

Niet tijdig ingediende aangiften en correcties leiden tot meerdere boetes

Aan belanghebbende zijn over verschillende jaren (navorderings- dan wel naheffings)aanslagen vennootschapsbelasting en omzetbelasting opgelegd. Naar aanleiding van een boekenonderzoek zijn verschillende boetes opgelegd. In geschil is onder meer of de boetes terecht en tot de juiste bedragen zijn opgelegd. Naar het oordeel van de inspecteur is het aan opzet van belanghebbende te wijten dat te …

Meer lezen

Hof vernietigt vergrijpboete omdat inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat inkomsten uit hennepteelt zijn genoten

Bij belanghebbende is in 2013 door de politie met potgrond gevulde kweekbakken voor hennepplantjes aangetroffen. Ook werden er resten van hennep en wortels van hennepplanten gevonden. Naar aanleiding daarvan heeft de inspecteur een aanslag inkomstenbelasting opgelegd en een vergrijpboete van € 2.527. In het dossier bevindt zich een brief van de hulpofficier van justitie, waaruit …

Meer lezen

Geen verwijt aan de zijde van belanghebbende omdat inspecteur geen rekening motorrijtuigenbelasting heeft verzonden

Aan belanghebbende is een verzuimboete opgelegd wegens het niet tijdig betalen van motorrijtuigenbelasting. In eerste aanleg is de verzuimboete ambtshalve verminderd tot € 52. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat hij geen rekening motorrijtuigenbelasting heeft ontvangen van de inspecteur. De Rechtbank heeft de verzuimboetebeschikking vernietigd, waarna de inspecteur hoger beroep heeft ingesteld. In geschil …

Meer lezen

Rechtbank komt tot andere bewezenverklaring en legt aanzienlijk lagere straf op

Aan verdachte wordt tenlastegelegd dat hij – als feitelijk leidinggevende – opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting heeft gedaan,zonder vergunning diensten heeft verleend als trustkantoor en heeft deelgenomen aan een criminele organisatie. A Ltd was onderdeel van de X Group en heeft vanuit haar kantoor in Nederland geïnteresseerden geïnformeerd en geadviseerd over vennootschapsstructuren waarmee belasting kon worden …

Meer lezen

Hof gaat voorbij aan beroep op interne compensatie inspecteur omtrent opgelegde vergrijpboetes

Aan belanghebbende zijn navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd over 2008 en 2009, alsmede vergrijpboetes van respectievelijk € 16.106 en € 56.149. Belanghebbende is autohandelaar en heeft in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar illegale handel in auto’s verklaard dat belanghebbende inkomsten heeft genoten uit de handel van auto’s. Naar aanleiding daarvan heeft de inspecteur een onderzoek …

Meer lezen