HvJ: Latere btw-fraude ontneemt btw-vrijstelling voor de vertegenwoordiger van de importeur niet

Eerder publiceerde SpotOn Douane een artikel over de conclusie van A-G Kokott in de zaak Vetsch Int. Transporte (zie hiervoor https://www.debontspoton.nl/douane/conclusie-a-g-kokott-latere-btw-fraude-ontneemt-btw-vrijstelling-voor-de-vertegenwoordiger-van-de-importeur-niet/). Op 14 februari 2019 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in bovengenoemde zaak. In onderhavige zaak voerde de douane-expediteur Vetsch in opdracht van twee Bulgaarse ondernemingen B en K in Oostenrijk goederen in. …

Meer lezen

Ook in hoger beroep heeft het OM niet aannemelijk gemaakt dat AA valse facturen heeft opgesteld

De FIOD heeft een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd naar het plegen van witwassen door een cliënt van het kantoor van een accountant-administratieconsulent (hierna: betrokkene). Het onderzoek door de FIOD naar betrokkene was gericht op de afspraken die betrokkene in 2013 in het kader van een betalingsregeling met de betreffende cliënt heeft gemaakt. Eén van deze afspraken …

Meer lezen

RA hoefde werkzaamheden niet te staken na ontvangst van emailberichten uit de mailbox van klager

In 2014 hebben klager en zijn ex een echtscheidingsprocedure in gang gezet. Klager heeft ontdekt dat zijn voormalige echtgenote zonder zijn toestemming twee emailberichten uit zijn mailbox heeft gekopieerd en aan betrokkene, een registeraccountant, heeft gezonden. Klager verwijt betrokkene dat hij zijn werkzaamheden voor de vrouw niet heeft gestaakt, terwijl hij kon weten dat de …

Meer lezen

Registeraccountant veroordeeld voor belastingfraude

Een voormalig registeraccountant wordt ervan verdacht (samen met een medeverdachte) opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting te hebben ingediend (als feitelijk leidinggever). Verdachte stelt zich op het standpunt dat sprake is van dubbele bestraffing omdat hij is geschrapt uit het accountantsregister. Het is hem niet mogelijk gebleken zich na een jaar weer in te schrijven, omdat een …

Meer lezen

Aan betaaldvoetbalorganisatie opgelegde vergrijpboetes wegens ten onrechte geclaimde aftrek van voorbelasting door Rechtbank verminderd

Belanghebbende is een betaaldvoetbalorganisatie en biedt tegen vergoeding business seats aan waar thuiswedstrijden kunnen worden bijgewoond en gebruik kan worden gemaakt van catering. Belanghebbende heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uitsluiting van aftrek van omzetbelasting te voorkomen (goedkeuring) door de cateringkosten afzonderlijk op de factuur te vermelden en de aan haar in rekening …

Meer lezen

Rechtbank matigt vergrijpboetes wegens ellendige situatie van belanghebbende

Aan belanghebbende zijn voor de jaren 2010 tot en met 2016 (navorderings)aanslagen inkomstenbelasting opgelegd. Daarbij heeft de inspecteur vergrijpboetes van 50% opgelegd voor de jaren 2010 tot en met 2014. Naar aanleiding van signalen over de levensstijl van belanghebbende en zijn gezin heeft de inspecteur een onderzoek bij belanghebbende ingesteld. Dit onderzoek is met name …

Meer lezen

Verdachte probeert schuld van onjuist ingediende aangiften omzetbelasting op boekhouder (medeverdachte) af te schuiven

De Rechtbank stelt vast dat er over de periode van 26 februari 2011 tot en met 22 mei 2014 namens verdachte onjuiste digitale aangiften omzetbelasting zijn ingediend bij de Belastingdienst. De aangegeven omzet met de daarbij behorende af te dragen omzetbelasting was hierbij structureel te laag ten opzichte van de daadwerkelijk gefactureerde omzet en omzetbelasting. …

Meer lezen