Bank mag bankrekening cliënt niet blokkeren, nu zij geen informatie over haar aandeelhouders hoeft te verstrekken

Krioyo Paint B.V. (hierna: belanghebbende) heeft sinds 2004 een bankrekening bij de Maduro & Curiel’s Bank N.V. (hierna: de MCB). De MCB heeft in 2015 informatie opgevraagd bij belanghebbende ter complementering van het cliëntendossier in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (hierna: Wwft BES). Dat heeft geleid …

Meer lezen

Curatoren Imtech ontvankelijk in hun klachten bij de Accountantskamer

Betrokkenen zijn verbonden aan een accountantskantoor en hebben een goedkeurende controleverklaring ten aanzien van de jaarrekening over 2011 van Royal Imtech N.V. (hierna: Imtech) afgegeven. In 2013 heeft Imtech een mededeling bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd waaruit blijkt dat forensisch onderzoek heeft uitgewezen dat niet langer van de juistheid van de jaarrekening over 2011 …

Meer lezen

Hof vernietigt verzuimboete omdat belanghebbende erop mocht vertrouwen dat echtgenote gemaakte afspraken zou nakomen

Aan belanghebbende is een verzuimboete opgelegd van € 369 omdat de aangifte inkomstenbelasting over 2015 niet tijdig is ingediend. In geschil is of de verzuimboete terecht is opgelegd. Belanghebbende doet een beroep op afwezigheid van alle schuld. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat de overschrijding van de termijn niet aan hem te wijten is, …

Meer lezen

Vergrijpboete van € 4.000 voor ten onrechte toepassen van stamrechtvrijstelling

Aan belanghebbende is een navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd voor het jaar 2012. Daarbij is tevens een vergrijpboete van € 8.086 opgelegd. In geschil is onder meer of de inspecteur terecht en tot het juiste bedrag een vergrijpboete aan belanghebbende heeft opgelegd. De inspecteur heeft een vergrijpboete van 25% opgelegd wegens grove schuld aan de zijde van …

Meer lezen

Honderdtachtig uur taakstraf voor dga die een deel van de omzet van het bedrijf op zijn dochters bankrekening stortte

Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij in de periode 2007 tot en met 2011 opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting heeft gedaan. Verdachte was directeur grootaandeelhouder van bedrijf Z. Verdachte heeft een deel van de omzet zonder haar medeweten op een bankrekening op naam van zijn dochter laten storten en niet op de bankrekeningen behorende …

Meer lezen

Aanslagen en boetes voor KB-Lux-houder die tegoeden op bankrekeningen achterhield voor de fiscus

Aan belanghebbende zijn over de jaren 1990 tot en met 1999 navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd en over de jaren 1991 tot en met 2000 navorderingsaanslagen (toen nog van toepassing zijnde) vermogensbelasting. Tevens zijn boetes opgelegd van 100%. In geschil is of de boetes terecht en tot de juiste bedragen zijn opgelegd. De inspecteur heeft de boetes …

Meer lezen