Belanghebbende levert geen tegenbewijs waaruit blijkt dat zij niet is uitgenodigd voor het doen van aangifte

Aan belanghebbende is een verzuimboete opgelegd van € 65. Belanghebbende was inhoudingsplichtige voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen (LB/PVV) en als zodanig opgenomen in het aangiftesysteem van de Belastingdienst. Belanghebbende heeft niet kenbaar gemaakt dat zij met ingang van 2016 geen personeel in dienst had of dat zij geen betalingen zou doen waarvoor zij als inhoudingsplichtige moet …

Meer lezen

De Bont Onderzoeken is live!

Met trots informeren wij u dat wij met De Bont Onderzoeken (DBO) zijn gestart! Wij zijn enthousiast over de nieuwe advisering die wij u hiermee kunnen bieden op ons expertisegebied. De Bont Onderzoeken vormt een waardevolle aanvulling op de bijstand die De Bont Advocaten u biedt bij bestuursrechtelijke conflicten met de Belastingdienst en andere toezichthouders …

Meer lezen

Hof ziet geen aanleiding boetes voor hennepteler verder te matigen

Aan belanghebbende zijn (navorderings)aanslagen inkomstenbelasting opgelegd over de jaren 2009 tot en met 2012. Daarbij zijn vergrijpboetes opgelegd van respectievelijk € 15.956, € 12.144, € 9.243 en € 19.521. Belanghebbende dreef een onderneming in de vorm van een eenmanszaak waarbij de activiteiten bestonden uit onder meer timmerwerk, onderhoud en renovatie, elektrawerkzaamheden, loodgieterswerkzaamheden en het verrichten …

Meer lezen

Ondanks ingeschakelde adviseur kan naar het oordeel van het Hof toch grove schuld aan belanghebbende worden verweten

De inspecteur heeft aan belanghebbende over het tijdvak 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2009 een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd van € 47.500. Verder is een vergrijpboete opgelegd van € 23.750. In geschil is onder meer of de vergrijpboete terecht en tot het juiste bedrag is opgelegd. Bij de beoordeling van de boete neemt …

Meer lezen

Blog: BFT publiceert nieuwe leidraden Wwft

Op 24 oktober 2018 heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) nieuwe ‘specifieke leidraden’ gepubliceerd die aansluiten op de regels in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) die sinds 25 juli 2018 van kracht zijn. Over de nieuwe regels schreven wij al eerder een blog op SpotOn. Zowel inhoudelijk als op …

Meer lezen

HR (sprongcassatie): het was voor belanghebbende voorzienbaar dat boetes zouden worden opgelegd na het inkeren in december 2014 over de jaren 2001 tot en met 2008 – nieuwe inkeerregeling niet strijdig met het legaliteitsbeginsel

Op 30 december 2014 heeft belanghebbende een beroep gedaan op de inkeerregeling. De inspecteur en belanghebbende hebben vervolgens een vaststellingsovereenkomst gesloten, die inhoudt dat de correcties op de aanslagen inkomstenbelasting over de jaren 2001 tot en met 2013 worden geformaliseerd in een navorderingsaanslag over het jaar 2013, waarbij het bedrag van de na te vorderen …

Meer lezen

Boetes voor belanghebbende die in Duitsland aangehouden bankrekeningen met tegoeden niet heeft opgegeven

Aan belanghebbende zijn navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd met boetes. Belanghebbende heeft in zijn aangiften geen inkomens- of vermogensbestanddelen opgenomen die betrekking hebben op buitenlandse rekeningen. De Nederlandse overheid heeft van de Duitse overheid stukken ontvangen inzake in het buitenland aangehouden bankrekeningen op naam van belanghebbende en zijn echtgenote. De inspecteur maakt belanghebbende het verwijt dat het …

Meer lezen

Verzuimboete opgelegd voor te weinig betaalde bpm voor een kampeerauto

Belanghebbende heeft aangifte bpm gedaan voor de registratie van een kampeerauto, afkomstig uit Duitsland. De inspecteur heeft belanghebbende medegedeeld dat er te weinig bpm is voldaan en heeft een naheffingsaanslag bpm opgelegd waarbij is uitgegaan van de forfaitaire afschrijvingstabel omdat de kampeerauto niet voorkomt op enige actuele koerslijst. De hoogte van de naheffingsaanslag bedraagt € …

Meer lezen