Verzuimboete voor ANBI-stichting wegens nihilaangifte overdrachtsbelasting

De inspecteur heeft aan belanghebbende, een ANBI, een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd ter zake van de verkrijging van de economische eigendom van een onroerende zaak. Belanghebbende had – in afwachting van een minnelijke taxatie met de Belastingdienst – een belastbare verkrijging van nihil aangegeven. Het pand is uiteindelijk in een minnelijke overeenkomst met de inspecteur gewaardeerd …

Meer lezen

Taakstraf van 240 uur wegens onterecht toepassing van de margeregeling

Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude in 2014 door als feitelijk leidinggevende opzettelijk onjuiste aangiftes omzetbelasting te laten indienen door zijn boekhouder. Verdachte heeft ten onrechte gebruik gemaakt van de margeregeling. Hij verkoopt uitsluitend nieuwe telefoontoestellen, terwijl de margeregeling alleen geldt voor gebruikte goederen. Hierdoor is bijna …

Meer lezen

Boekhouder veroordeeld tot werkstraf en beroepsverbod voor het indienen van 91 onjuiste aangiftes omzetbelasting voor een cliënt

Verdachte is boekhouder. Hem is ten laste gelegd dat hij voor 4 bedrijven in totaal 91 onjuiste aangiftes omzetbelasting heeft gedaan in de periode 2011 tot en met 2017. Dat waren bedrijven van één van zijn cliënten. Verdachte heeft zich hiermee schuldig gemaakt aan het medeplegen van belastingfraude, omdat hij zijn cliënt in staat heeft …

Meer lezen

Wetsvoorstel UBO-register treedt in werking

Op 7 juli 2020 is de “Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten” in het Staatsblad gepubliceerd. De kern van de wet, het UBO-register, wordt per 27 september 2020 van kracht. De verplichting voor entiteiten tot het bijhouden van hun UBO’s, treedt al per 8 juli 2020 in werking. Eerste Kamer Op …

Meer lezen

Wwft: actualisering National Risk Assessment

Op 3 juli 2020 publiceerde het WODC een geactualiseerde National Risk Assessment (NRA) witwassen. De EU anti-witwasrichtlijn verplicht tot het opstellen van een NRA en tot het tweejaarlijks actualiseren daarvan. Deze verplichtingen zijn voor Nederland vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Uitvoering van het onderzoek Het WODC heeft …

Meer lezen

Gevangenisstraf van 12 maanden voor een leidinggevende van een accountants- en advieskantoor wegens het feitelijk leidinggeven aan het doen van onjuiste aangifte

Verdachte, leidinggevende van een accountants- en advieskantoor, wordt veroordeeld voor het feitelijk leidinggeven aan het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting van twee BV’s en het doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting. Dit laatste element heeft betrekking op een privé verbouwing waarvoor kosten zakelijk in aanmerking zijn genomen. Voor wat betreft de aangiften omzetbelasting betoogde verdachte dat …

Meer lezen

Gevangenisstraf van 10 maanden voor fiscale fraude en witwassen

Een kringloopstichting heeft de administratie valselijk opgemaakt door daarin een groot aantal donatiebevestigingen op te nemen, terwijl er in werkelijkheid geen donaties waren gedaan. De betalingen onder de noemer van ‘donatie’ bleken in werkelijkheid betalingen te zijn van klanten ten behoeve van in hun opdracht verrichte werkzaamheden. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat …

Meer lezen

Een opeenstapeling van verzuimboetes is geen reden voor matiging

Belanghebbende drijft met zijn BV een accountantspraktijk. Aan belanghebbende zijn ambtshalve aanslagen inkomstenbelasting over de jaren 2010 tot en met 2014 opgelegd omdat belanghebbende geen aangiftes heeft ingediend. Daarbij zijn telkens ook verzuimboetes opgelegd. In geschil is of de aanslagen tot de juiste bedragen zijn verminderd en of de verzuimboetes terecht, en tot de juiste …

Meer lezen