Gevangenisstraf van 18 maanden wegens opgeven van voorbelastingen terwijl er geen sprake is van onderliggende facturen

Verdachte wordt verdacht van het opzettelijk onjuist doen van aangiftes omzetbelasting. Verdachte heeft over 3 verschillende tijdvakken onjuiste aangiftes omzetbelasting ingediend voor X BV en Y BV. Hierdoor heeft de Belastingdienst aan X BV een bedrag van in totaal € 298.000 onverschuldigd uitgekeerd. Het Hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten …

Meer lezen

De inspecteur slaagt in bewijslast niet opgegeven inkomsten op grond van strafvonnis

Belanghebbende is betrokken geweest in een strafrechtelijk onderzoek en uiteindelijk in 2017 veroordeeld voor witwassen. Uit het strafrechtelijk onderzoek blijkt dat belanghebbende in de jaren 2010 t/m 2012 bedragen (in totaal € 82.940) uit onbekende bronnen op zijn rekening heeft gestort. Op verzoek van de inspecteur verklaart belanghebbende dat de contante stortingen afkomstig zijn uit …

Meer lezen

Vergrijpboete omdat belanghebbende uitkeringen aangeeft in België terwijl hij weet dat heffingsrecht toekomt aan Nederland

Belanghebbende, woonachtig in België, ontvangt uitkeringen van een in Nederland gevestigde (pensioen)BV waarvan hij 100% aandeelhouder is. Het vermogen in de BV is opgebouwd ten laste van de door een Nederlandse vennootschap behaalde fiscale winst. Op grond van een oude regeling in de Wet Loonbelasting krijgt belanghebbende in 1995 goedkeuring van de inspecteur dat geen …

Meer lezen

Vergrijpboete omdat de administratie niet overeenkwam met de werkelijkheid voor toepassing van de afdrachtsvermindering onderwijs

De inspecteur legt aan belanghebbende over de jaren 2010 en 2011 naheffingsaanslagen en vergrijpboetes (van 10%) op wegens onrechtmatige afdrachtsvermindering loonbelasting. Het betreft afdrachtvermindering in verband met werknemers die bepaald onderwijs hebben gevolgd. Het Hof oordeelt dat belanghebbende met betrekking tot deze werknemers in de onderhavige jaren geen recht heeft op toepassing van de afdrachtvermindering …

Meer lezen

Vergrijpboetes omdat belanghebbende had moeten weten dat nihilaangiftes onjuist zijn bij een lopend en actief bedrijf

Belanghebbende is een VOF waarin een onderneming wordt gedreven die vis op de markt verkoopt. Zij heeft geen aangiftes dan wel nihilaangiftes gedaan, behoudens over december 2009. Daar is per saldo zo weinig omzetbelasting verschuldigd dat belanghebbende een beroep doet op de kleine ondernemersregeling. Na een boekenonderzoek blijkt aanzienlijk te weinig omzetbelasting te zijn aangegeven. …

Meer lezen

Textielfabrikant krijgt Wwft-boete voor niet-uitgevoerde cliëntcontroles

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme geldt ook voor handelaren die contante verkopen van ten minste € 15.000 verrichten (per 25 juli 2018 geldt dit voor contante betalingen voor een bedrag van € 10.000 of meer). Een textielfabrikant die afnemers heeft waaraan dergelijke contante verkopen plaatsvinden, zal voor die afnemers cliëntcontrole moeten …

Meer lezen

Internetconsultatie Implementatiewet UBO-register voor trusts

Op 17 april 2020 is de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies’ in consultatie gegeven. Er kan tot 15 mei 2020 worden gereageerd op het gepubliceerde concept wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting. Achtergrond Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan artikel 31 van de gewijzigde vierde EU-anti-witwasrichtlijn. In artikel 30 van …

Meer lezen

Vernietiging vergrijpboete omdat de bestuurder van belanghebbende als oud-registeraccountant niet behoefde te weten dat de gebruikelijkloonregeling van toepassing was

Belanghebbende exploiteert een adviesbureau. De enig aandeelhouder en enig bestuurder van belanghebbende verricht als interim manager zijn diensten aan bedrijven en organisaties. Belanghebbende heeft over de tijdvakken in 2014 nihilaangiftes loonheffingen gedaan. Uit een boekenonderzoek ingesteld door de inspecteur is naar voren gekomen dat belanghebbende ten onrechte het gebruikelijke loon van de enig aandeelhouder niet …

Meer lezen

Belanghebbende heeft bij de samenwerking met zijn adviseur niet de zorg betracht die redelijkerwijs van hem kon worden gevergd, zodat de vergrijpboete terecht is

De inspecteur heeft in 2014 bij belanghebbende een boekenonderzoek ingesteld. Naar aanleiding daarvan is aan belanghebbende over het jaar 2010 een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd voor een bedrag van € 11.466. Er is tevens een boete opgelegd van € 5.314. De verschuldigde omzetbelasting zou in het geheel niet zijn aangegeven en het geclaimde bedrag aan voorbelasting …

Meer lezen