Vergrijpboete wegens grove schuld omdat belanghebbende niet aannemelijk maakt dat sprake is van export

Belanghebbende handelde in shampoos en aanverwante artikelen. Deze artikelen kocht hij met contant geld in bij drie leveranciers in Duitsland. Hiervoor werden afhaalverklaringen opgemaakt waarop stond vermeld dat belanghebbende de goederen naar Nederland brengt. De drie leveranciers hebben dit gelist als intracommunautaire levering en hebben 0% omzetbelasting in rekening gebracht. Belanghebbende heeft telkens nihilaangiftes gedaan …

Meer lezen

Rechtbank vernietigt Wwft-boete voor administratie-belastingadvieskantoor

In een uitspraak van 28 oktober 2020 heeft Rechtbank Rotterdam een boetebesluit van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vernietigd. De boete van € 6.300 was opgelegd aan een administratie-belastingadvieskantoor, eiseres in de procedure, wegens het niet melden van twee ongebruikelijke transacties. Signalen van faillissementsfraude Het BFT was op onderzoek uitgegaan naar aanleiding van berichten in …

Meer lezen

Boetes terecht opgelegd wegens bewust stelselmatig te weinig omzetbelasting voldoen en het niet-nakomen van de suppletieverplichting

Belanghebbende drijft een administratiekantoor. De firmanten van dit kantoor zijn A, B en C. Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld naar de aanvaardbaarheid van aangiften omzetbelasting 2010 tot en met 2014. Uit het rapport is naar voren gekomen dat A, die de dagelijkse administratie verzorgt, voor de onderhavige jaren de hoogte van de aangiften berekend …

Meer lezen

Illegaal verhuren panden levert vergrijpboetes op van € 7.500 per jaar wegens het niet opgeven van de huuropbrengsten en het vastgoed in de aangiftes

Naar belanghebbende is een opsporingsonderzoek en een strafrechtelijk financieel onderzoek uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat belanghebbende 7 woningen illegaal verhuurde die hij samen met zijn echtgenote in bezit had. Daarnaast verhuurde hij 8 woningen die hij tot zijn beschikking had. Over de jaren 2006 tot en met 2014 heeft hij in totaal € …

Meer lezen

Tipgeverszaak: navorderingsaanslagen en vergrijpboetes ten aanzien van Luxemburgse bankrekeningen blijven deels in stand ondanks onbetrouwbaarheid tipgeversinformatie

Een tipgever heeft in 2009 tegen betaling informatie aan de Belastingdienst verstrekt over Luxemburgse bankrekeningen van Nederlanders. Belanghebbende is een van die Nederlanders. Naar aanleiding hiervan is aan belanghebbende om informatie gevraagd, die hij – na hiertoe te zijn veroordeeld in een civiel kort geding – heeft verstrekt. Naar aanleiding van deze informatie zijn aan …

Meer lezen

Witwassen en ondergronds bankieren leiden naast 54 maanden gevangenisstraf ook tot forse vergrijpboetes

Eiser is strafrechtelijk veroordeeld voor het leidinggeven aan een criminele organisatie die tot doel had gewoontewitwassen en ondergronds bankieren met geld van criminele herkomst. Het betrof ruim € 18 miljoen. Naar aanleiding van een boekenonderzoek zijn aan eiser en zijn echtgenote navorderingsaanslagen inkomstenbelasting 2012 tot en met 2015 opgelegd. Ook zijn in totaal voor ruim € 950.000 …

Meer lezen

Vrijspraak van valsheid in geschrift, belastingfraude, deelname aan een criminele organisatie en witwassen omdat niet bewezen is dat verdachte hierbij betrokken is geweest

Een 50-jarige vrouw wordt ervan verdacht in de jaren 2011 tot en met 2013 valselijk facturen te hebben opgenomen in de administratie van bedrijf X en bedrijf Y. Tevens wordt zij verdacht van het opzettelijk onjuist of onvolledig indienen van aangiftes omzetbelasting van bedrijf X en bedrijf Y en van het deelnemen aan een criminele …

Meer lezen

Vergrijpboetes wegens niet opgeven buitenlandse bankrekening; vergrijpboetes fiscale partner vervallen

Belanghebbende beschikte vanaf 1994 over een bankrekening in Luxemburg. De procedure betreft de jaren 2006 tot en met 2015. Het saldo op de bankrekening is in de aangiften over die jaren door belanghebbende en haar echtgenoot niet opgegeven. Na een spontane gegevensuitwisseling in 2016 heeft de inspecteur belanghebbende benaderd, waarna belanghebbende openheid van zaken heeft …

Meer lezen

Vergrijpboete van 25% wegens het laten storten van een schadevergoeding toekomend aan een BV op een aan belanghebbende gelieerde Limited

Belanghebbende is in 2013 enig aandeelhouder van een vennootschap geworden. Deze BV is in 1999 met een stichting een samenwerkingsverband aangegaan. De samenwerking is in 2001 beëindigd. Wegens schending van het concurrentiebeding wordt bij vonnis in 2012 aan de BV een schadevergoeding van € 1.511.970,35 toegekend. Een maand nadat de aandelen van de BV in …

Meer lezen