Belanghebbende kan zich naar het oordeel van de Rechtbank niet verschuilen achter haar boekhouder

De inspecteur heeft bij belanghebbende, een vennootschap die zich bezighoudt met het beheer van onroerend goed en het exploiteren van een restaurant, een boekenonderzoek ingesteld naar de aanvaardbaarheid van de aangiften omzetbelasting. Daaruit is gebleken dat er onder meer aansluit-verschillen zijn tussen de kassa en de administratie, niet onderbouwde retourboekingen zijn op de kassa, tarieven …

Meer lezen

Persoonlijke omstandigheden voor inspecteur reden om compromisvoorstel te doen tot matiging vergrijpboetes, hetgeen de rechtbank volgt

Aan belanghebbende zijn voor de jaren 2003 tot en met 2012 vergrijpboetes opgelegd, omdat in het buitenland aangehouden vermogen niet (tijdig) aan de Belastingdienst is opgegeven. In geschil is of de vergrijpboetes terecht en tot de juiste bedragen zijn opgelegd. De Rechtbank acht aannemelijk dat belanghebbende ten tijde van het doen van aangifte wetenschap had …

Meer lezen

De Egmont Groep publiceert 72 indicatoren die kunnen helpen bij het identificeren van corruptie

De Egmont Groep is een internationaal samenwerkingsverband gericht op het verbeteren van de internationale gegevensuitwisseling tussen Fiscale Inlichtingen Eenheden (FIU’s). Om dit doel te bereiken, wisselen de leden van de Egmont Groep kennis en ervaring uit over witwasbestrijding en de bestrijding van terrorismefinanciering. Er zijn op dit moment wereldwijd 164 FIU’s aangesloten bij de Egmont …

Meer lezen

Boekhouder veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens indienen onjuiste aangiften omzetbelasting namens cliënten

Verdachte, een boekhouder, wordt ervan beschuldigd dat hij verantwoordelijk is voor valse aangiften omzetbelasting die namens andere personen zijn ingediend. Daarnaast zou verdachte valse/vervalste facturen en bankafschriften aan de Belastingdienst ter beschikking hebben gesteld. De Rechtbank is van oordeel dat verdachte onjuiste aangiften omzetbelasting heeft ingediend voor twee personen. Gedurende ruim negen maanden is de …

Meer lezen

Onderneming kan zich niet verschuilen achter boekhouder en krijgt vergrijpboetes opgelegd

Belanghebbende, een BV, houdt zich bezig met het beheren, bouwen en onderhouden van onroerend goed. Naar aanleiding van een boekenonderzoek zijn er naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd over de jaren 2009, 2012 en 2013 vanwege aansluitverschillen tussen de boekhouding en hetgeen daadwerkelijk is betaald, correcties van door belanghebbende in aftrek gebrachte omzetbelasting en de niet aangegeven omzetbelasting …

Meer lezen

Geslaagd beroep op pleitbaar standpunt ten aanzien van bestemming van onroerende zaak

Aan belanghebbende, een vennootschap, is een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd van € 24.000 en een vergrijpboete van € 12.000. In geschil is onder meer of de vergrijpboete terecht en tot het juiste bedrag is opgelegd. De inspecteur heeft aangevoerd dat belanghebbende deskundig is op het gebied van de handel in en de exploitatie van onroerende zaken. …

Meer lezen

Navorderingen en vergrijpboetes in verband met zwarte vlees- en paardenhandel die aan het licht is gekomen vanwege een rookmelding

De politie heeft op het adres van belanghebbende, na een melding van rookontwikkeling, een werkend XTC-laboratorium aangetroffen. Tijdens het doorzoeken van de woning zijn diverse (financiële) administratieve bescheiden in beslag genomen. De inspecteur heeft de gegevens van het strafdossier opgevraagd bij de officier van justitie. Daaruit is gebleken dat belanghebbende heeft gehandeld in vleeswaren en …

Meer lezen

Inspecteur legt vergrijpboetes op aan grillrestaurant in verband met ten onrechte niet toegepaste gebruikelijk loonregeling

De inspecteur heeft bij belanghebbende, een grillrestaurant, een boekenonderzoek ingesteld ten einde de aanvaardbaarheid van de aangiften omzetbelasting en loonheffingen te beoordelen. De inspecteur is gebleken dat over de nettoloonbetalingen, zoals aangetroffen in de kasadministratie, geen loonheffingen zijn ingehouden en afgedragen. Ook is de fictief loonregeling niet juist toegepast. Om die reden heeft de inspecteur …

Meer lezen

Verzuimboete gematigd omdat de boetegrondslag is vastgesteld op basis van (weerlegbare) vermoedens alsook financiële omstandigheden

Aan belanghebbende, een Nederlands ingezetene, is een naheffingsaanslag en verzuimboete opgelegd voor het gebruik maken van de weg met een motorrijtuigen met buitenlands kenteken. Tijdens een controle op 24 november 2016 is door de politie geconstateerd dat belanghebbende met een personenauto, met een Duits kenteken, gebruik heeft gemaakt van de weg in Nederland. Er was …

Meer lezen