Hof handhaaft verbod vervolging drie accountants in de Ballast Nedam affaire

Hof Arnhem-Leeuwaarden verklaart het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging van drie accountants. De drie accountants werden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte, maar mogen volgens het Hof niet strafrechtelijk vervolgd worden, wegens schending van een behoorlijke procesorde. Zo kwam het Hof tot deze beslissing. De zaken van de accountants houden verband met de …

Meer lezen

Kwade trouw adviseur niet bewezen: navorderingsaanslag en boete van tafel

De inspecteur heeft aan een adviseur een navorderingsaanslag met vergrijpboete opgelegd, omdat hij niet alle door hem genoten inkomsten zou hebben verantwoord. Volgens Rechtbank Den Haag heeft de inspecteur echter niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van kwade trouw. Derhalve dienen de navorderingsaanslag en de boete te worden vernietigd. Belanghebbende verleent in 2014 rechtsbijstand aan …

Meer lezen

Adviseur moet hebben geweten dat de aangifte mbt privégebruik auto onjuist was: vergrijpboeten terecht opgelegd

Aan een belastingadviseur worden vergrijpboetes opgelegd voor het niet correct aangeven van privégebruik auto. De Rechtbank verklaart het beroep gegrond, maar slechts vanwege een overschrijding van de redelijke termijn met 20 maanden en matigt de boetes met 15%. Belanghebbende drijft een eenmanszaak waarvan de activiteiten onder ander bestaan uit het geven van belastingadvies. Na een …

Meer lezen

Nieuwe maatregelen tegen (illegale) trustdienstverlening

Minister van Financiën kondigt in een kamerbrief nieuwe maatregelen aan tegen (illegale) trustdienstverlening en dat hij een breder onderzoek wil laten doen naar de toekomst van de trustsector in Nederland. Aanleiding hiervoor is een onderzoek van het SEO naar illegale trustdienstverlening in Nederland. Uit dit onderzoek zouden 3.800 gevallen naar voren zijn gekomen met een …

Meer lezen

De Hoge Raad oordeelt over bewijsvermoedens

Een horeca onderneming (belanghebbende) heeft naar aanleiding van een boekenonderzoek (loonheffingen) over de jaren 2006 tot en met 2010 van de Inspecteur te horen gekregen dat planningen, roosters en urenverantwoording van het personeel bewaard moeten gaan worden. Tijdens een nieuw boekenonderzoek in 2013 voor de loonheffingen (ten aanzien van de maand december 2012) is geconstateerd …

Meer lezen

Hof oordeelt terecht dat de aan de vennootschap onttrokken bedragen in volle omvang moeten worden beschouwd als wederrechtelijk verkregen voordeel

Het oordeel van Hof Den Haag dat het wederrechtelijk verkregen voordeel niet bestaat uit de door de vennootschap ontdoken werkgeversverplichtingen, maar uit de aan de vennootschap onttrokken gelden houdt in cassatie stand. Conclusie A-G anders. In de strafzaak is de betrokkene veroordeeld voor – kort gezegd – feitelijk leidinggeven aan het door een rechtspersoon begaan …

Meer lezen

Gevangenisstraf en ontzetting uit notarisambt wegens verhullen van negatieve bewaringspositie van het notariskantoor

Een op zitting bekennende notaris is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden en ontzetting uit het notarisambt doordat met valse stukken de indruk werd gewekt dat de bewaringspositie van het notariskantoor positief was, terwijl er in werkelijkheid sprake was van een fors tekort. Dit tekort is over de jaren uiteindelijk opgelopen tot € 2 …

Meer lezen