Vergrijpboetes voor aanzienlijke winsten (door fraude) uit gastouderbureau

Aan belanghebbende zijn over de jaren 2012 en 2013 navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd en vergrijpboetes opgelegd van respectievelijk € 264.976 en € 206.385. Naar aanleiding van signalen van de GGD heeft de Belastingdienst een controle ingesteld bij een gastouderbureau. Vervolgens is de FIOD naar aanleiding van deze controle in 2014 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar onder …

Meer lezen

Inkomsten uit verzekeringsfraude ten onrechte niet opgegeven in aangiften inkomstenbelasting

Belanghebbende werkte bij een overheidsinstantie op de afdeling risicobeheer en verzekering. Verschillende keren heeft belanghebbende aangifte gedaan van vernieling en diefstal van motorvoertuigen, terwijl uiteindelijk is gebleken dat dit valse aangiftes waren. Belanghebbende is daarvoor ook strafrechtelijk veroordeeld. Belanghebbende heeft de verzekeringspenningen – die hij heeft ontvangen naar aanleiding van de valse aangiftes – niet …

Meer lezen

Forse vergrijpboetes voor handelaar in drugs

Belanghebbende was betrokken in een strafrechtelijk onderzoek naar het in georganiseerd verband grootschalig produceren van synthetische drugs en handel in drugs. In dat kader is door de politie een proces-verbaal opgemaakt met betrekking tot de verdenking van witwassen. De officier van justitie heeft de inspecteur toestemming gegeven voor het gebruik van gegevens uit het strafrechtelijk …

Meer lezen

Verzuimboete vanwege te late aangifte terecht opgelegd omdat adviseur geen uitstel had gevraagd

Op 15 september 2017 heeft belanghebbende aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2016 ingediend. Met dagtekening 2 februari 2018 heeft de inspecteur de definitieve aanslag inkomstenbelasting opgelegd en een verzuimboete van € 369 omdat de aangifte niet binnen de gestelde termijn is ingediend. In geschil is of de verzuimboete terecht is opgelegd en of deze boete …

Meer lezen

Omzetbelastingfraude met valse facturen

Aan verdachte is tenlastegelegd dat hij als feitelijk leidinggever belastingfraude zou hebben gepleegd door opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting in te dienen en dat hij facturen valselijk zou hebben opgemaakt. De raadsvrouw heeft betoogd dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de strafvervolging, omdat sprake is van een onrechtmatige start van het strafrechtelijk …

Meer lezen

Rechtbank matigt boetes wegens geslaagd beroep op vrijwillige verbetering verzwegen vermogen bij de UBS bank

De inspecteur heeft over verschillende jaren vergrijpboetes opgelegd aan belanghebbende vanwege in het buitenland verzwegen aangehouden gelden (bij de UBS bank en andere bankinstellingen). Voor de jaren 2005 tot en met 2008 bedraagt de boete die ziet op de gelden bij UBS 40% en de boete die ziet op gelden bij overige bankinstellingen 30%. Voor …

Meer lezen

Grove schuld bij toepassen afdrachtvermindering onderwijs niet aangetoond door inspecteur

Belanghebbende exploiteert een timmerfabriek. Haar activiteiten bestaan uit het vervaardigen van houten deuren, ramen en kozijnen en het verhandelen van de producten uit de timmerfabriek. Verschillende werknemers hebben een opleidingsprogramma bij belanghebbende gevolgd. Belanghebbende heeft in haar loonaangiften voor de werknemers die het opleidingsprogramma hebben gevolgd, de afdrachtvermindering onderwijs toegepast. Naar aanleiding van een boekenonderzoek …

Meer lezen

De vierde ‘Dag van de belastingadviseur’

Op dinsdag 16 april jl. organiseerde De Bont Advocaten voor de vierde keer de ‘Dag van de belastingadviseur’ in het sfeervolle Paushuize te Utrecht. Het thema was ‘aandacht van overheid = aandacht intern?!’. De dag liet zien dat de nieuwe Wwft-regels bevestigen hoe belangrijk het is om interne compliance processen op orde te hebben. Het …

Meer lezen