Actualiteiten fiscaal boete- en strafrecht

Als de Belastingdienst meent dat er te weinig belasting is betaald, dat er vragen niet of onjuist zijn beantwoord of dat er missers in een belastingaangifte zitten, dan zal een onderzoek worden opgestart teneinde ervoor zorg te dragen dat de wettelijk verschuldigde belasting kan worden geïnd dan wel dat alsnog alle informatie boven tafel komt. Afhankelijk van de vraag of er ten aanzien van de verwijten al dan niet sprake is van bewustheid c.q. opzettelijk handelen, zal ook een sanctie volgen. De Belastingdienst kan zelf bestuurlijke boeten opleggen (administratieve sancties). Ook kan er echter voor worden gekozen het pad van het strafrecht in te slaan. De zaak komt dan in handen van een Officier van Justitie die de FIOD op pad zal sturen. Het is het één (bestuurlijke boeten) of het ander (strafrecht).

In de afgelopen jaren is gebleken dat bij de beoordeling of sprake is geweest van verwijtbaar handelen ook de betrokkenheid van de professional een steeds prominentere rol speelt. De pijlen van de Belastingdienst alsook van het Openbaar Ministerie zijn meer en meer gericht op deze professional. Als er aanleiding toe is, wordt ook hij/zij in de beboeting dan wel in de strafrechtelijke vervolging betrokken. Vragen komen dan op als; wat wist de fiscalist, heeft hij voldoende navraag gedaan bij zijn cliënt, hoe is de samenwerking geweest met deze cliënt, waarom deed hij de aangifte toch terwijl hij wist of had moeten weten dat er iets niet aan deugde?
In deze cursus staan deze ontwikkelingen en het theoretisch kader daarvan centraal.

Inhoud
• Overzicht van de fiscale strafbare -en beboetbare feiten
• AAFD-richtlijnen; keuze tussen strafrecht en boeterecht
• Aanverwante delicten, zoals witwassen en valsheid in geschrift
• Deelnemersvormen zoals medeplegen en feitelijk leidinggeven
• De positie van de verdachte vennootschap
• Spanningsveld met de cliënt
• Consequenties van een veroordeling

Vorm
De onderwerpen zullen aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden worden toegelicht. Er is vanzelfsprekend alle ruimte voor vragen en discussie. Voorafgaand aan de cursus kunnen aan de docent ook casusposities ter bespreking worden toegezonden die vervolgens tijdens de cursus behandeld zullen kunnen worden.

Doelgroep
• Accountant vennoot/medewerker
• Fiscalist vennoot/medewerker

Duur en locatie

In onderling overleg vast te stellen.