Categorie: Nieuws

De Bont Onderzoeken is live!

Met trots informeren wij u dat wij met De Bont Onderzoeken (DBO) zijn gestart! Wij zijn enthousiast over de nieuwe advisering die wij u hiermee kunnen bieden op ons expertisegebied.

De Bont Onderzoeken vormt een waardevolle aanvulling op de bijstand die De Bont Advocaten u biedt bij bestuursrechtelijke conflicten met de Belastingdienst en andere toezichthouders alsmede op fiscale en white collar strafzaken. Kennis van feiten geeft regie. De filosofie van De Bont Onderzoeken is dat de feiten worden bezien door en onderzocht met een toezichthouders- of opsporingsbril.

Een intern onderzoek door De Bont Onderzoeken stelt u in staat tot strategie- en besluitvorming. Door de regie te behouden kunnen er beheersmaatregelen worden getroffen, zoals aanpassing van interne processen. Ook kan een strategie worden ontwikkeld om de mogelijke misstand zo snel en effectief mogelijk op te lossen. U krijgt hiermee control, inzicht in eigen handelen en meer tempo in het onderzoek.

De Bont Onderzoeken levert maatwerk en werkt vanuit een gefaseerde onderzoeksbenadering. Deze opzet betekent voor u: periodieke rapportages en beslismomenten over vervolgstappen.

De strategische meerwaarde van een onderzoek door De Bont Onderzoeken komt naar voren in een breed scala van situaties. DBO kan bijvoorbeeld worden ingeschakeld voorafgaand aan alsook tijdens een lopend strafrechtelijk of bestuursrechtelijk onderzoek van de FIOD, de Belastingdienst of andere toezichthouders.

  • Is uw onderneming en personeel verdachte van een strafrechtelijk onderzoek? Wij maken met de aanwezige data een feiten-analyse die als basis kan dienen voor het bepalen van een strategie.
  • Heeft de Belastingdienst aangekondigd een controle te willen doen, maar vermoedt u dat van een reguliere, periodieke controle geen sprake is? Wij brengen de potentiële risico’s met u op voorhand in kaart, zodat u daarop kan anticiperen.
  • Bent u adviseur of accountant en hebt u fraude geconstateerd bij een cliënt? Wij vervullen in dat geval een klankbordfunctie om de bekende feiten in het licht van een eventueel fraudepatroon te duiden en wij adviseren op het gebied van Wwft.

In deze en andere situaties onderzoekt De Bont Onderzoeken de feitelijke en juridische positie, zodat vervolgens een strategie kan worden bepaald om de negatieve consequenties voor u beheersbaar te maken en zo mogelijk te mitigeren. Helderheid over de feiten geeft u meer control en kan tot een voortvarender afwikkeling leiden.

Meer informatie over De Bont Onderzoeken? Zie de website of neem met ons contact op.

 

Kantoortuin niets voor jou?!

Heb jij kennis en kwaliteit hoog in het vaandel? Wil jij je ontwikkelen tot superspecialist op het gebied van het fiscale (straf)procesrecht? Past werken in een kantoortuin niet bij je?

Solliciteer dan bij De Bont Advocaten: ouderwets als het aankomt op werkplekken, maar vernieuwend op het gebied van inhoud, procesrecht en rechtsontwikkeling.

In onze vestiging in Breda hebben we ruimte voor een juridisch medewerker (advocaat-stagiaire in spé) die een vaste werkplek bij ons wil komen bezetten. We zijn op zoek naar een zelfstandige en inventieve teamplayer met overtuigingskracht.

Ambieer je een carrière waarbij rechtsbescherming op het gebied van het fiscale (straf)recht centraal staat, dan kijken we uit naar een gesprek met jou! Stuur je cv, cijferlijsten en motivatiebrief naar: info@debontadvocaten.nl.

Informatie

Voor meer informatie over ons kantoor verwijzen we je naar www.debontadvocaten.nl. Met vragen kun je terecht bij Anneke Nuyens. Kijk ook eens op www.debontspoton.nl.

De Bont Advocaten presenteert: de derde Dag van de belastingadviseur

Op dinsdag 21 november 2017 organiseert De Bont Advocaten de derde Dag van de belastingadviseur met als thema ‘een ongebruikelijke middag’. Inmiddels hebben we al ruim 100 aanmeldingen ontvangen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Ook u begroeten we graag in de Koninklijke Industrieele Groote Club te Amsterdam. Klik hier voor meer informatie.

Aanmelden kan via vanderdussen@debontadvocaten.nl

De derde Dag van de Belastingadviseur

De Bont Advocaten presenteert de derde Dag van de Belastingadviseur met als thema:

 ‘Een ongebruikelijke middag’  

waarin we u tezamen met een aantal inleiders van diverse (overheids)instanties zullen onderhouden over de verplichtingen onder andere voortvloeiend uit de Wwft, de Wta en de regelgeving voor adviseurs en accountants, als ook over de onverhoopte gevolgen bij het niet voldoen daaraan.

De Dag zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 21 november 2017 te Amsterdam. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Binnenkort ontvangt u van ons het officiële programma met een overzicht van de sprekers.

Graag tot dan!

Deze save the date is in zoverre niet persoonlijk dat het u natuurlijk vrij staat deze onder de aandacht van uw collega’s te brengen.

De informatiebeschikking en de daaraan ten grondslag liggende informatie- en administratieverplichtingen

Een uitgave van Fed Fiscale Brochures.

De informatiebeschikking is een wettelijke mogelijkheid om buitenproportionele controles van de belastingdienst door de rechter te laten toetsen vóór de aanslag wordt opgelegd. Na de inwerkingtreding van deze nieuwe regelgeving is een stroom jurisprudentie ontstaan. Gabriëlla Ulrich, werkzaam bij het wetenschappelijk bureau van De Bont Advocaten, schreef met Roel Kerckhoffs het in december 2016 uitgegeven boek ‘De informatiebeschikking’. Deze uitgave geeft een totaaloverzicht van de nieuwe regelgeving én van de aan de informatiebeschikking ten grondslag liggende informatie- en administratieverplichtingen. Aan het einde van ieder hoofdstuk is een handig overzicht toegevoegd met alle relevante jurisprudentie en in de bijlagen vindt u de relevante wetteksten. Het boek is bijgewerkt tot 1 september 2016 en is de enige uitgave met een totaaloverzicht van deze regelgeving.

De uitgave is een handboek en geeft algemene informatie. Voor een passend antwoord op uw vragen over informatiebeschikkingen kunt u contact met ons opnemen.

De tweede Dag van de belastingadviseur

De Bont Advocaten presenteert de tweede Dag van de belastingadviseur met als thema:

Alle macht aan de overheid? Sinds wanneer zijn politici en ambtenaren heilig? 

Wij verwelkomen prof. mr. R.H. Happé en mr. W.J.M. Vennix als sprekers.

De Bont Advocaten heeft recentelijk ook de deuren geopend van een vestiging in Breda, daarom zal de Dag plaatsvinden in Breda, te weten in Hotel Nassau.
Wij ontmoeten u daar graag!

Donderdag 17 november 2016
Tijd: van 15.00 – 20.00 uur
Adres: Nieuwstraat 23, 4811 WV Breda

Aanmelden via vanderdussen@debontadvocaten.nl