De Bont SpotOn richt zich middels deze website en nieuwsbrieven met name op de actualiteiten op het gebied van het fiscaal sanctierecht en compliance. De nieuwsberichten zijn bij uitstek geschikt voor professionals in de belastingadvies- en accountantspraktijk en compliance officers.

Op het terrein van het fiscaal sanctierecht passeren onder andere actualiteiten ten aanzien van de volgende onderwerpen de revue:

 • Fiscale beboeting van de fiscaal professional (‘Vierde tranche’)
 • Openbaarmaking van fiscale boetes
 • Strafrechtelijke vervolging voor onjuiste belastingaangiften
 • Strafrechtelijk vervolging voor schending informatieverplichtingen
 • Witwassen bij belastingfraude
 • Belastingheffing versus ontneming

De redactie wordt gevoerd door Jojanneke Sitsen en Annabel Vissers.

Op het terrein van compliance passeren onder ander actualiteiten ten aanzien van de volgende onderwerpen de revue:

 • De meldingsverplichting op grond van de Wwft
 • Het aanleggen en up to date houden van het KYC-dossier en -systeem
 • Het nakomen van de wettelijke nascholingsverplichting
 • De contractuele geheimhouding versus (actieve) informatieverstrekking aan onder andere de Belastingdienst
 • De reikwijdte van de onderzoeksverplichting in het kader van de aangiftepraktijk
 • Verplichtingen op basis van beroepsregels (NOB, RB en NBA)
 • Tuchtrecht

De redactie wordt gevoerd door Anneke Nuyens en Percy Draijer.

mr. J.M. Sitsen

mr. A.B. Vissers

mr. A.M.E. Nuyens

mr. P.J. Draijer