De FIOD op de stoep, wat nu?

Niemand zit erop te wachten maar het kan ineens gebeuren: een onverwacht bezoek van de FIOD. De ervaring leert dat een dergelijk bezoek enorme impact heeft. Zowel voor ondernemers alsook voor belastingadviseurs en accountants. De FIOD heeft het bezoek goed voorbereid en weet precies naar wat of wie zij op zoek zijn. U bent daarmee (nog) niet bekend en staat daarmee al 1-0 achter. Er ontstaat een stressvolle situatie waarbij voorkomen moet worden dat paniek de boventoon gaat voeren.

Vele boekwerken en handleidingen zijn volgeschreven over de vraag wat u in een dergelijke situatie moet doen. Op het moment dat de FIOD binnenvalt, zult u echter geen tijd hebben rustig na te lezen wat ook alweer de beste handelwijze is. Daarom geldt ook hier: een goede voorbereiding…

Tijdens deze cursus ‘De FIOD op de stoep, wat nu?’ wordt besproken op welke wijze de FIOD ‘binnenvalt’ en handelt en of u in bepaalde situaties wellicht al kunt vermoeden dat een bezoek op de achtergrond wordt voorbereid. Tijdens de cursus wordt zowel de situatie dat er slechts stukken/informatie wordt gevorderd behandeld, als de situatie dat sprake is van de wens van de FIOD een persoon te horen. Wat doet u als u gehoord wordt als getuige? Wat doet u in het geval u onverhoopt als verdachte bent aangemerkt? Welke vragen kunt u verwachten en welke antwoorden gaat u geven of wellicht niet geven? Gaat u überhaupt als verdachte antwoorden geven of is zwijgen (tijdelijk) een betere optie?

De FIOD is een geoliede organisatie die een inval goed voorbereid en plant. Als professional dient u (ook) daarop voorbereid te zijn.

In deze cursus staat deze thematiek centraal.

Inhoud
• De FIOD; wanneer wordt een keuze gemaakt voor de inzet van het strafrecht?
• Overzicht van de dwangmiddelen die de FIOD ter beschikking staan
• Bezoek, doorzoeking en in beslagname
• Vordering uitlevering gegevens
• Status getuige versus verdachte
• Wat zijn uw rechten en plichten?
• Hoe verloopt een verhoor?
• Spanningsveld met de cliënt

Vorm
De onderwerpen zullen aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden worden toegelicht. Er is vanzelfsprekend alle ruimte voor vragen en discussie. Voorafgaand aan de cursus kunnen aan de docent ook casusposities ter bespreking worden toegezonden.
Doelgroep
• Compliance officers
• Accountants
• Fiscalisten

Duur en locatie
In onderling overleg vast te stellen.