De professional onder vuur, actualiteiten onder de loep!

In het huidige (politieke) klimaat kan de adviseur of accountant ingeval van een belasting- of strafrechtelijk onderzoek, ook op de onverdeelde aandacht van de betreffende autoriteiten rekenen. Steeds meer wordt van de ‘fiscale professional’ een actieve rol verwacht, waarbij het belang van belastingheffing voorop zou moeten staan. Het handelen van deze professional wordt dan ook steeds meer mede onder de loep genomen. Verwacht wordt dat men kritisch is richting de eigen cliënt, voldoende vragen stelt, zich – indien nodig – tijdig distantieert en in bepaalde gevallen actief melding maakt van transacties of incidenten. Ingeval de professional niet voldoet aan deze (vergaande) verplichtingen dan kunnen consequenties het gevolg zijn in de boete- en zelfs in de strafrechtelijke sfeer.

De gevolgen van een onderzoek naar het handelen van de professional zullen doorgaans maar moeilijk te overschatten zijn. Naast een serieuze ‘straf’ staat voor hem immers de integriteit van hem als adviseur of accountant op het spel en riskeert hij/zij – in het ergste geval – ook nog zijn/haar baan en verdere carrière.

Niet zelden zal een onderzoek naar de adviseur zo worden ingestoken dat dit door de betrokkene niet (tijdig) als zodanig wordt herkend. De compliante adviseur of accountant werkt nietsvermoedend mee aan het onderzoek en graaft daarbij feitelijk zijn spreekwoordelijk ‘eigen graf’.

Tijdens de cursus ‘de professional onder vuur’ wordt besproken op welke wijze een onderzoek door de autoriteiten naar het handelen van de professional tijdig kan worden herkend en hoe in een dergelijk geval te handelen. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met een vragenbrief van de Belastingdienst waarin de adviseur wordt gevraagd antwoord te geven op de vraag welke medewerker van het kantoor in een aangifte de aftrek van bepaalde kosten heeft opgenomen?

Voorts wordt ingegaan op de eisen die de autoriteiten aan het handelen van de professional stellen en op de huidige beboetings- en bestraffingsmogelijkheden. Moet u uw cliënt bijvoorbeeld nadere vragen stellen als u twijfelt aan de (zakelijkheid) van bepaalde kosten, en wat als u dit niet doet? Dient u zich onder omstandigheden terug te trekken als adviseur van een bepaalde cliënt en kan u iets worden verweten indien u dit niet doet?

Kortom, de overheid richt haar pijlen – meer dan ooit – op de betrokkenheid van de professional bij aangiften of fiscale adviezen. Daarmee is een onderzoek naar het handelen van de adviseur of accountant geen enkel theoretische mogelijkheid meer.

In deze cursus staat deze problematiek en de actuele ontwikkelingen op dat vlak centraal.

Inhoud
• De reikwijdte van de (onderzoeks)plicht van de professional
• Beboetings- en bestraffingsmogelijkheden
• Hoe herkent u een onderzoek naar uw eigen handelen?
• Bent u verplicht om mee te werken?
• Spanningsveld met de cliënt

Vorm
De onderwerpen zullen aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden worden toegelicht. Er is vanzelfsprekend alle ruimte voor vragen en discussie. Voorafgaand aan de cursus kunnen aan de docent(en) ook casusposities ter bespreking worden toegezonden.

Doelgroep
• Compliance officers
• Accountants
• Fiscalisten

Duur en locatie
In onderling overleg vast te stellen.