De Bont Advocaten

De Bont Advocaten richt zich op het verlenen van bijstand in bestuursrechtelijke conflicten met de Belastingdienst en andere toezichthouders (AFM, DNB, BFT, ACM, en NZa) alsmede op fiscale en white collar strafzaken, waaronder met name corruptie en omkoping. Op deze werkterreinen is ruime expertise voorhanden. Aangezien belastingadviseurs en accountants in toenemende mate doelwit zijn van onderzoeken door de overheid, met bestuurlijke boeten, strafzaken alsmede civielrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures tot gevolg, verleent De Bont Advocaten naast bijstand aan de belastingplichtige ook veelvuldig bijstand aan de betrokken professional. De Bont Advocaten is daarbij niet concurrerend met reguliere belastingadvieskantoren. De advocaten verrichten immers geen (fiscale) advieswerkzaamheden en vullen geen belastingaangiften in. Evenmin worden aansprakelijkheidsprocedures tegen (belasting)adviseurs gevoerd. Voor de kantoorwebsite van De Bont Advocaten gaat u naar: www.debontadvocaten.nl