Actualiteiten tuchtrecht voor belastingadviseurs & accountants

Heden ten dage hebben beroepsbeoefenaren steeds vaker en intensiever te maken met regelgeving van en controle door toezichthouders. Soms kan een controle of een onderzoek door andere overheidsorganen (waaronder het Openbaar Ministerie) uitmonden in een klacht en uiteindelijk in een maatregel indien beklaagde professional tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

Vanzelfsprekend is een klacht voor de professional een belastende ervaring. De uiteindelijke ‘sancties’ kunnen verstrekkend zijn, tot ontzetting uit de beroepsgroep.

In deze cursus staan de beroepsregels van de NOB, RB en NBA centraal. Daarbij zal aan de orde komen hoe deze regels bijvoorbeeld kunnen ‘schuren’ met de (contractuele) geheimhoudingsverplichting ten aanzien van de klant. Ook zal worden besproken hoever de onderzoeksverplichting vanuit de beroepsregels reikt en hoe daar o.a. door de Belastingdienst en strafrechter tegen aan wordt gekeken. Het spanningsveld wat kan ontstaan in het kader van de dienstverlening aan de klant kan vanzelfsprekend niet onbesproken blijven.

Deze thema’s zullen aan de hand van recente tuchtrechtelijke jurisprudentie worden besproken.

Inhoud
• Wie kan klagen over de dienstverlening van een accountant/belastingadviseur
• Wat zijn de taken en bevoegdheden van de verantwoordelijke toezichthouder
• Inhoud tuchtrechtelijke handhaving en klachtrecht
• De gevolgen van de invoering van de VGBA
• Ontwikkelingen op het straf- en boeterecht in relatie tot het tuchtrecht
• Rechten en plichten tijdens een tuchtprocedure

Vorm
De onderwerpen zullen aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden worden toegelicht. Er is vanzelfsprekend alle ruimte voor vragen en discussie. Voorafgaand aan de cursus kunnen aan de docent ook casusposities ter bespreking worden toegezonden.

Doelgroep
• Accountants
• Belastingadviseurs

Duur en locatie
In onderling overleg vast te stellen.