Handleiding van de ICC voor het opzetten van due diligence om corruptie te bestrijden.

Deze handleiding van de International Chamber of Commerce (ICC) legt uit wat due diligence is, waarom en wanneer het nodig is en hoe het toegepast kan worden zodat het bedrijven beschermt tegen corruptie.

Omdat de impact van de due diligence procedures van grote(re) bedrijven op kleinere bedrijven toeneemt, is de handleiding geschreven voor het mkb. Praktische richtlijnen zijn opgesteld met een risicocheck en aanbevelingen voor vervolgstappen.

Net als in de Nederlandse WWFT-protocollen, wordt ook in deze handleiding aandacht besteed aan monitoring. Er worden twee manieren genoemd hoe een bedrijf zou kunnen monitoren. Een eerste manier van toezichthouden op cliënten is om met ze in gesprek te gaan over anti-corruptie. Daarnaast wordt als tweede manier van toezichthouden het opvragen van documenten genoemd. De frequentie van het due diligence behoort hoger te zijn bij cliënten met een hoger risicoprofiel.

http://accountantweek.nl/#/artikel/lancering-richtlijnen-anticorruptie-due-diligence-voor-mkb-