Kansspelautoriteit krijgt meer bevoegdheden in Wwft door wetswijziging

Besluit van 8 september 2016

De kansspelautoriteit is sinds 1Ā januari 2016 Wwft-toezichthouder op de kansspelbranche. Voor het uitoefenen van hun toezichtbevoegdheden is een wijziging opgenomen om handhavend op te kunnen treden tegen kansspelaanbieders op wie de Wwft betrekking heeft.

Artikel 5 lid 1 van het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is gewijzigd door het toevoegen van ā€˜de kansspelautoriteitā€™ naast ā€˜de Stichting Autoriteit FinanciĆ«le Marktenā€™. De wijziging betreft een overdracht van bevoegdheden waardoor de kansspelautoriteit de volgende handhavingsbevoegdheden krijgt toebedeeld:

  • Het opleggen van een last onder dwangsom (artikel 26, eerste lid, Wwft).
  • Een bestuurlijke boete (artikel 27, eerste lid, Wwft);
  • De hoogte van de boete in bepaald gevallen vast te stellen (artikel 28, vierde lid, Wwft);
  • Het invorderen bij dwangbevel van de dwangsom en de bestuurlijke boete (artikel 29 Wwft).

Deze wijziging is geldend vanaf 27 september 2016.

Bron:

Bekendmaking

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-338.html

Uitvoeringsbesluit

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024280/2016-09-27

Wwft

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2016-08-11