SpotOn Wwft & tuchtrecht richt zich met name op de compliance officer, maar bevat zeker ook nuttige actuele informatie voor professionals in de belastingadvies- en accountancy praktijk. De focus ligt op de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie – onder andere – ter zake van:

  • De meldingsverplichting op grond van de Wwft;

  • Het KYC-dossier en -systeem aanleggen en up to date houden;

  • Het nakomen van de wettelijke nascholingsverplichting;

  • De contractuele geheimhouding versus (actieve) informatieverstrekking aan onder andere de Belastingdienst;

  • De reikwijdte onderzoeksverplichting in kader van de aangiftepraktijk.

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt met medewerking van Daan Franssen. 

Naamloos-2

Voor meer informatie:

mr. A.M.E. Nuyens

nuyens@debontadvocaten.nl

_MSF3936

Voor meer informatie:

mr. P.J. Draijer

Draijer@debontadvocaten.nl